Flere kvinner til NHH: – Økonomi er jo det som får verden til å gå rundt

Kvinneandelen blant søkerne til NHH øker til over 40 prosent. Men selv om han er fornøyd, vil ikke rektor Øystein Thørgersen feire for mye.

NHH er et populært valg for mange som skal starte på høyere utdanning.
Publisert Publisert
icon
Denne artikkelen er over to år gammel

– Jeg har alltid vært glad i matte og tall. På NHH lærer man også hvordan man utnytter ressurser effektivt og på den måten bidrar til en bærekraftig fremtid. Det er noe jeg har lyst til å være med på, sier 18 år gamle Meryem Dilek Keser og fortsetter:

– Økonomi er jo det som får verden til å gå rundt. Å ha en rolle der tror jeg er spennende.

Keser har nettopp flyttet til Bergen og ser frem til skolestart. I mange år har NHH jobbet for å rekruttere flere kvinner til siviløkonomutdanningen. I år er 42,93 prosent av søkerne som har fått tilbud om plass, kvinner. Til sammenligning er kvinneandelen på inntaket til siviløkonomstudiet på BI 31,2 prosent.

SKOLESTART: Keser har flyttet til Bergen for å starte utdanningen ved NHH.

– Hvorfor tror du flere menn enn kvinner velger NHH?

– Jeg vet ikke helt. Men mange som utdanner seg på NHH, får senere ledende stillinger, og til tross for at Norge er likestilt på mange områder, er det fortsatt færre kvinner enn menn i ledende stillinger, svarer hun.

Her kan du komme med tips til Ledertalenter. Fristen for å tipse går ut den 21. august.

– En solid kjønnsbalanse er viktig

– Vi er fornøyde med at kvinneandelen øker, men vi skal ikke feire for mye. Jobben er ikke gjort, snarere tvert imot. Dette gir stimulans til å jobbe videre for å få flere kvinner til å søke NHH, sier Øystein Thøgersen, rektor ved Norges handelshøyskole.

Hodejegernes beste tips: Slik blir du headhuntet

I år er antall søkere til høyere utdanning rekordhøy, og hele 108.000 fått tilbud om studieplass gjennom Samordna opptak. Det er en økning på 8,7 prosent fra i fjor.

Samtidig som antall søkere øker, har også opptakskravene for å komme inn på flere studier økt. Det merker også NHH. I år må søkere fra videregående ha et snitt på 54,6 for å komme inn. I fjor var poenggrensen 52,7.

– Vi vet at jenteandelen blant elevene med de beste karakterene er temmelig høy. Når opptakskravene øker, øker også kvinneandelen, sier Øystein Thøgersen, rektor ved Norges handelshøyskole.

Skolen har gjennom flere år hatt et uttalt mål om å heve kvinneandelen til 40 prosent. I år er 42,93 prosent av søkerne som har fått tilbud om studieplass ved NHH, kvinner.

I 2019 var andelen søkere 38,5 prosent, viser tall fra Samordna opptak.

– Hvorfor er målet 40 prosent, ikke 50?

– 40 prosent kvinneandel er et arbeidsmål og har vært det i mange år. Det overordnede målet er et diversifisert og balansert studentmiljø, og da er en solid kjønnsbalanse viktig. Vårt mål om 40 prosent skal ikke oppfattes innskrenkende, og vi slutter ikke å jobbe for å øke kvinneandelen, svarer han.

Vil ha flere med minoritetsbakgrunn

NHH har iverksatt flere tiltak for å øke kvinneandelen. Thøgersen forteller blant annet at man har jobbet med å fornye studiet og faginnholdet for å få frem at økonomifaget er bredere enn mange tror.

– Økonomi inkluderer blant annet bærekraft, teknologi, dataanalyse og mange samfunnsmessige temaer som verden er preget av. Det er viktig å få frem og er positivt for kjønnsbalansen på studiet, sier han.

I tillegg har NHH egne arrangementer rettet mot kvinner og jobber for å fremme gode, kvinnelige rollemodeller.

Men NHH ønsker ikke bare å tiltrekke seg flere kvinner.

Tidligere ledertalent: Disse fordelene gir unge ledere

I midten av juli kunne E24 avdekke at kun fem av topplederne i Norges 100 største selskaper har ikke-vestlig bakgrunn. 15 av 100 toppledere er født i andre vestlige land.

– Har dere også mål om å øke andelen med minoritetsbakgrunn?

– Det har vi. Vi vet at i byer som for eksempel Oslo, er det en betydelig andel elever i dette segmentet som kvalifiserer til NHH, men mange velger medisin, psykologi eller jus. Men det er ganske interessant å bli økonom også! Vi må få ut informasjon til denne gruppen og hvilke jobbmuligheter som fins, svarer han.

– Vil dere sette et spesifikt mål om andel studenter med ikke-etnisk bakgrunn på NHH?

– Den dagen kan komme, men det er ikke formålstjenlig nå. Det er vanskeligere å definere og telle, for hva er kriteriene? Skal det bare dreie seg om hvilket navn du har? Derfor er det litt vanskeligere. Men det kan godt hende vi gjør det i fremtiden, svarer han.

Publisert