Røkkes Aker letter på sløret om vind og CO₂-fangst

Akers nye vindselskap vil kutte kostnadene for vindkraft på dypt vann med to tredjedeler innen 2030, og utvikler to større vindprosjekter på norsk sokkel. Det kommer frem i ferske presentasjoner fra selskapet.

Astrid Onsum er konsernsjef i Aker Offshore Wind, mens Geir Olav Berg er teknologidirektør. Dette bildet er tatt i 2019.
Publisert: Publisert:
iconDenne artikkelen er over to år gammel

I juli meldte Aker Solutions at det vil slå seg sammen igjen med Kværner, og samtidig skille ut virksomheten innen havvind og CO₂-fangst i to egne selskaper.

letter selskapet litt på sløret om forretningsplanene for disse virksomhetene, som etter planen skal noteres separat på Merkur Market.

Dermed får investorene på Oslo Børs tilgang til to nye «grønne» selskaper. Etter coronakrisen har markedsverdien av de grønne selskapene på Børsen passert oljeleverandørene med god margin, etter enorm oppgang for selskaper som Nel.

De nye selskapene har Aker-selskapene i ryggen. Koordineringen skjer gjennom selskapet Aker Horizons, som ledes av Kristian Røkke og har fått i oppdrag å investere i fornybar energi og jobbe for avkarbonisering.

Aker-systemet og Kjell Inge Røkke har sagt at de vil være majoritetseier i både Aker Offshore Wind og Aker Carbon Capture.

Les også

Kjell Inge Røkkes Aker satser grønt etter milliard-comeback

Satser på norsk sokkel

Blant planene i selskapet Aker Offshore Wind er to større flytende havvindprosjekter utenfor norskekysten. Olje- og energiminister Tina Bru åpnet nylig områdene Utsira Nord og Sørlige Nordsjø II for havvind.

Selskapet melder også at det har tro på at kostnadene for havvind på dypt vann kan falle med to tredjedeler frem til 2030 (mer om dette lenger nede i saken).

– I flere faser søker de to prosjektene som utvikles, Sønnavindar og Vestavindar, å realisere visjoner om infrastruktur for en kraft-hub og en energi-øy for krafteksport til kontinental-Europa, produksjon av hydrogen/ammoniakk og ladestasjoner for fornybar shipping, skriver Aker Solutions i en presentasjon.

Selskapet ønsker å bruke Aker BPs Valhall-felt som en slags kraftsentral. Valhall ligger helt sør ved grensen mot Danmark i Nordsjøen. Den får kraft fra det norske fastlandet gjennom en 292 kilometer lang kabel på 78 megawatt.

Aker Offshore Wind har blant annet erfaring med flytende havvind som medeier i Principle Power, som har utviklet et stålunderstell for slike prosjekter. Nylig ble den tredje turbinen på WindFloat-prosjektet utenfor Portugal satt i drift.

AKER-EIER: Kjell Inge Røkke og Aker-systemet satser på vind og CO2-fangst.

Dette er prosjektene

Aker Offshore Wind har en rekke prosjekter på gang:

  • Selskapet planlegger to nye flytende havvindprosjekter utenfor Norge, Vestavindar på 500 megawatt i Utsira Nord-området utenfor Haugesund og Sønnavindar på opptil 1.200 megawatt på den sørlige grensen i Nordsjøen
  • Aker Offshore Wind eier også 30,6 prosent av utviklingsselskapet KF Wind som sitter på tre egnede områder for utbygging utenfor Ulsan i Sør-Korea, med mål å bygge ut 500 megawatt flytende havvind
  • Selskapet er medeier i prosjektet Redwood Coast utenfor California i USA, gjennom et konsortium med Oceanwinds, som er eid av Engie og EDPR. Dette gjelder flytende havvind på opptil 150 megawatt
  • Aker Offshore Wind skal også by på skotsk havvind i lisensrunden ScotWind i samarbeid med «et respektabelt kraftselskap», og ser for seg et prosjekt på over 500 megawatt

Voksende havvindmarked

Aker Offshore Wind trekker frem de enorme mulighetene i et marked som vokser kraftig. Ifølge organisasjonen Global Wind Energy Council kan det bli bygget ut godt over 200.000 megawatt havvind globalt bare de neste ti årene.

For å illustrere: Det tilsvarer 500 vindanlegg på størrelse med Equinors britiske anlegg Dudgeon. Dette anlegget alene kostet 1,25 milliarder pund, eller drøye 15 milliarder kroner etter dagens kurs.

Virksomheten innen havvind skal ledes av Astrid S. Onsum, som tidligere ledet Aker Solutions’ virksomhet innen vindenergi.

– Vi har stor tro på Principle Powers konsept med et halvt nedsenkbart skrog, og mener dette er en veldig god og ikke minst kostnadseffektiv løsning for flytende vind, sa Onsum til E24 i fjor.

Styreleder i Aker Solutions’ vindenhet blir Henrik O. Madsen som var konsernsjef for DNV GL mellom 2006 og 2015.

Aker legger inn milliardbud på vindkraftselskapet NBT

Havvind på dypt vann

Aker Offshore Wind ser muligheter i havvind på dypt vann, både via stålplattformer (jackets) på ned mot 50–70 meters dyp, og via flytende havvind. Men kostnadene må langt ned for at dette skal bli lønnsomt.

I dag anslår Aker Offshore Wind levetidskostnaden (LCOE) ved havvind på dypt vann til rundt 150 euro per megawattime. Det tilsvarer 1,59 kroner per kilowattime, og er høyt over dagens strømpriser – i alle fall i Norge.

Målet er ifølge Aker Solutions å senke dette til 50 euro, som tilsvarer 53 øre kilowattimen, innen 2030.

Da vil havvind trolig nærme seg å bli lønnsom uten subsidier, i alle fall i noen markeder. Inntil da vil det kreves en viss mengde statsstøtte.

Kuttet i levetidskostnader (LCOE) fra 150 til 50 euro per megawattime må ifølge Aker Solutions komme på grunn av en rekke faktorer:

  • Større turbiner kan kutte 15 euro per megawattime
  • Faktorer som økt standardisering og masseproduksjon og enklere installasjon kan kutte 50 euro
  • mer effektiv drift kan kutte 25 euro
  • digitalisering av prosjektutviklingen og ingeniørvirksomhet og økt samarbeid blant leverandørene kan kutte 10 euro
Slik kan kostnadene kuttes ved havvind på dypt vann, ifølge Aker Offshore Wind.

Slik blir CO₂-fangstselskapet

Aker skal også børsnotere Aker Carbon Capture, med Valborg Lundegaard som konsernsjef. Henrik Madsen blir styreleder også for dette selskapet.

Aker Carbon Capture leverer teknologi for utskillelse og fangst av CO₂ fra diverse industriprosesser. Selskapet sier at det ser muligheter for å konkurrere om kontrakter for 16,1 milliarder kroner fremover, spesielt i Europa, men også i USA.

Selskapet får 50 ansatte i første omgang. Selskapet sitter på modulbasert teknologi under merkevaren Just Catch. Ifølge en presentasjon har Aker investert over 450 millioner kroner i denne teknologien siden 1996.

CO₂-fangst er så langt ikke lønnsomt uten subsidier, men dersom kostnadene faller og teknologien blir tatt mer i bruk, så er det potensielt et stort marked.

Aker Carbon Capture anslår at 2.400 store anlegg trengs innen 2040 for å nå globalt klimamål, for eksempel innen kullkraft, avfallsanlegg og raffinerier.

Så langt har selskapet blant annet kontrakt med Norcem om CO₂-rensing av sementfabrikken i Brevik, som ligger godt an til å bli del av regjeringens ambisiøse fangst- og lagringsprosjekt til opp mot 25 milliarder kroner. Her skal det etter planen fanges 400.000 tonn CO₂ fra 2024.

Aker Carbon Capture har også kontrakt med et avfallsanlegg drevet av Twence i Nederland, for å fange 100.000 tonn i året fra 2022.

Ifølge presentasjonen ser Aker Carbon Capture for seg å klare å drive kostnadene ved teknologien videre nedover etter hvert som den tas mer i bruk, tilsvarende som det man har sett innen solkraft og vindkraft.

Publisert: