Orkla øker omsetningen og foreslår større utbytte

Orkla gjør det bedre enn ventet i fjerde kvartal, og vil dele ut utbytte på totalt tre milliarder kroner. Høye strømpriser gir kraftig løft for vannkraftproduksjonen.

ORKLA presenterer resultater for fjerde kvartal. Stein Erik Hagen er hovedeier og styreleder i selskapet.
Publisert: Publisert:
iconDenne artikkelen er over ett år gammel

Orkla melder om en omsetning på 14,027 milliarder kroner i årets fjerde kvartal, opp fra 12,62 milliarder året før. På forhånd var det ventet inntekter på 13,56 milliarder kroner i fjerde kvartal, ifølge Bloomberg.

– Orklas merkevarevirksomhet hadde god inntektsvekst i 2021. Vi foretok flere strategisk viktige oppkjøp og styrket våre posisjoner innen prioriterte vekstområder, sier konsernsjef Jaan Ivar Semlitsch.

Resultatet løftes også av inntektene fra selskapets vannkraft, der driftsresultatet er 17 ganger større enn på samme tid året før på 415 millioner kroner.

– Økningen skyldes vesentlig høyere kraftpriser enn i samme kvartal 2020. Lange perioder med lave temperaturer og høyt forbruk bidro til de høye kraftprisene, skriver selskapet.

Resultatene

Coronatiltak og prisøkninger

Selskapet påpeker at omikron kan påvirke Orklas verdikjede negativt, samt føre til produksjonsrelaterte forstyrrelser i fabrikkene ved større smitteutbrudd.

– For å sikre høy leveringsgrad, også i tiden som kommer, har Orkla iverksatt mitigerende tiltak og bygd bufferlager der det er mulig for å ta høyde for mulig økt sykefravær, skriver selskapet.

Orkla er eksponert mot et bredt utvalg råvarekategorier som vegetabilske oljer, korn, kjøtt, grønnsaker og meierivarer, der det har vært store prisøkninger.

«Prisøkningene på innsatsvarer har gitt betydelige kostnadsøkninger for Orklas merkevarevirksomhet og vil gi ytterligere kostnadsøkninger inn i 2022», opplyses det.

I tillegg til allerede varslede prisøkninger i første kvartal, vil Orkla gjennomføre ytterligere prisøkninger til kundene, som i hovedsak får virkning mot slutten av andre kvartal eller i begynnelsen av tredje.

«De globale verdikjedeforstyrrelsene har ført til økte transportpriser, og til en viss grad også forsinkelser på leveranser. Eventuelt nye smittebølger bidrar til usikkerhet rundt leveransesituasjonen fremover», skriver Orkla.

Orkla-sjef Jaan Ivar Semlitsch varsler ytterligere prisøkninger utover i året.

Øker utbytte

Selskapet foreslår å øke utbyttet med 25 øre til 3,0 kroner per aksje for 2021.

– Orkla har etablert en plattform for å skape bærekraftig, lønnsom vekst med god kontantstrøm som også muliggjør solid utbytte for våre aksjonærer i årene som kommer, sier Semlitsch.

Totalt endte det justerte driftsresultatet på 1,87 milliarder kroner, opp 19 prosent fra samme kvartal året før. Det ga et resultat før skatt på 1,84 milliarder kroner, opp fra 1,29 milliarder, og mot ventet 1,77 milliarder.

Orkla er blant annet kjent for merkevarer som Grandiosa, Toro, Stabburet, Kims og Nidar. Totalt verdsettes selskapet til 85,2 milliarder kroner på Oslo Børs. Største eier er Stein Erik Hagens Canica.

AksjenHer finner du meldingen fra Orkla
Publisert: