Tror ikke omstilling gir ulønnsomme felt: – Henger ikke med i logikken

Aker BP-sjef Karl Johnny Hersvik tror ikke at energiomstilling vil true lønnsomheten i nye felt. – Må innrømme at jeg ikke klarer å se et scenario hvor disse investeringene skal være tapt, sier han.

Konsernsjef Karl Johnny Hersvik i Aker BP
Publisert: Publisert:

I forrige uke kunne Aker BP glede seg over rekordtall, med et resultat etter skatt på 364 millioner dollar i fjerde kvartal, opp fra 129,5 millioner dollar i samme kvartal året før.

– Resultatet er bra, sier Aker BP-sjef Karl Johnny Hersvik til E24.

Høye olje- og gasspriser gir gode tider for oljeselskapene, og i forrige uke økte både Equinor og Aker BP sine utbytter. Men Hersvik og Aker BP stoler ikke helt på at prisene vil holde seg høye i lang tid.

– Nei, det gjør vi ikke. Vi har alltid hatt en policy hvor vi legger til grunn at olje- og gassprisene vil svinge. De har vært relativt høyt oppe og langt nede de siste to årene. Vi har ikke etablert noe premiss om at prisene skal holde seg på dagens nivå, nei, snarere tvert imot, sier Hersvik.

– Dere blar opp rundt seks milliarder i utbytte i år. Hva sier det om effekten av de høye prisene for Aker BP og aksjonærene?

– Det er en direkte refleksjon av vår prioritering av kapitalen, som vi varslet på fjorårets kapitalmarkedsdag, sier Hersvik.

– Vår første prioritet er å sørge for at vi er finansielt robust overfor svingende priser, det andre er at vi har nok kapital til å sikre lønnsom vekst, og det tredje er å sørge for at investorene våre får et fornuftig og attraktivt utbytte, sier han.

Aker BP med rekordresultat

– Bommer så vidt

Aker BP fikk hele 78,8 dollar fatet for oljeproduksjonen sin i fjerde kvartal, opp fra 44,2 dollar fatet i samme periode året før.

Selskapet fikk en pris tilsvarende 169,5 dollar per fat for gassen det solgte i fjerde kvartal, en kraftig oppgang fra 31,8 dollar fatet i samme periode året før.

Aker BP-sjefen påpeker at han ikke kan gjøre noe med prisene, bare med hvordan selskapet drives.

– Så jeg er mest fornøyd med at vi leverer bedre enn historisk på energieffektivisering og CO₂-reduksjon, og at vi har hatt sikker drift med null alvorlige hendelser og et godt år på produksjon, selv om vi bommer så vidt på guidingen, sier han.

Aker BP kjøper deler av Lundin i gigantavtale til 125 milliarder

– Det tar litt tid

Aker BP er involvert i flere av de største prosjektene på norsk sokkel, og skal øke produksjonen med hele 80 prosent. Men den store økningen kommer først i 2027 og 2028.

– Det tar litt tid. Du må huske at dette skjer i en verden hvor vi har en viss naturlig produksjonsnedgang på eksisterende prosjekter. Men vi har også åtte-ni andre prosjekter og tiebacks som går i parallell og fanger opp den produksjonsnedgangen, sier Hersvik.

Av selskapets kommende prosjekter blir Noaka det største, med rundt 600 millioner fat. I tillegg kommer Valhall NCP/King Lear på rundt 200 millioner fat. Aker BP får også eierskap i Wisting-feltet i Barentshavet etter det varslede kjøpet av Lundins olje- og gassvirksomhet.

– Det er spennende at Aker BP etter Lundin-transaksjonen vil være stor aksjonær i, eller operatør av de tre største prosjektene på norsk sokkel. Det forteller litt om hvor viktig Aker BP er som selskap, sier Hersvik.

– Vi bruker veldig mye tid og krefter på disse prosjektene, både undertegnede og i lederteamet, ikke minst på våre alliansepartnere og digitalisering. Noaka skal bli det første fulldigitaliserte prosjektet på norsk sokkel, også i gjennomføringsfasen, sier han.

Slik ser Aker BP for seg at produksjonen vil øke fremover, i tusen fat per dag. Det er særlig i 2027 og 2028 at nye prosjekter vil løfte selskapets produksjon, som nesten vil dobles fra dagens om lag 210.000 fat oljeekvivalenter per dag.
Børsfall etter Aker BP-resultat: – Lenge å vente før det blir vekst

Mange prosjekter på sokkelen

Det er ventet at rekordmange utbyggingsplaner kan bli godkjent på norsk sokkel i 2023, etter Stortingets krisepakke med gunstige skatteutsettelser. De mange prosjektene gir bekymringer for økte kostnader i bransjen.

Hersvik tror imidlertid at kostnadene drives av en rekke faktorer.

– Det som bekymrer meg er den totale effekten av olje- og gassprosjekter i Norge og utlandet, med en del store infrastrukturprosjekter og en stor mengde fornybarprosjekter grunnet den pågående energiomstillingen, samtidig som coronapandemien har vridd forbruk fra tjenester til vareforbruk og drevet opp prisene, sier Hersvik.

– Jeg tror det er for enkelt å si at vi bare kunne utsatt tre-fire prosjekter på sokkelen og unngått prisvekst, det tror jeg er en feilaktig konklusjon, legger han til.

– Så det er lurt å gå videre selv om det blir en ketchupeffekt på prosjekter?

– Det tror jeg absolutt at det er, sier Hersvik.

Derfor kan 2023 bli et historisk toppår for Olje-Norge

Tror ikke investeringer går tapt

– Motstandere av nye oljeutbygginger peker ofte på at oljebehovet vil falle over tid, og advarer mot tapte investeringer. Hvilken tilbakebetalingstid snakker vi om for felt som bygges ut nå?

– Det varierer veldig etter hvilket felt du ser på. Men det viktige er balanseprisen, og her henger jeg ikke med i logikken, sier Hersvik.

Han peker på at oljeforbruket aldri har falt så mye i moderne tid som i coronakriseåret 2020. Likevel var snittprisen på Brent-oljeprisen på 42,5 dollar fatet dette året. Kommende Aker BP-prosjekter er lønnsomme på rundt 30 dollar fatet.

– Så du skal godt under det snittet for at du ikke skal få igjen pengene dine. Jeg må innrømme at jeg ikke klarer å se et scenario hvor disse investeringene skal være tapt på grunn av lave oljepriser, sier Aker BP-sjefen.

IEA sier at en vellykket omstilling krever enorme fornybarinvesteringer?

– Det er en risiko for at det ikke blir investert nok i fornybart, særlig på infrastruktursiden, og det kan bli problematisk. Da kan man få en situasjon som den man har sett i vinter, med veldig høye energipriser. Det kan skape stor motstand mot nødvendige ordninger for å gjennomføre energiomstillingen, sier han.

Dette er Aker BPs produksjon i antall tusen fat per dag, og fordelt på felt. De største bidragsyterne er for tiden Johan Sverdrup i rødt, Alvheim i sort og Valhall i lyseblått.
IEAs plan for å nå klimamålene: – Kanskje den største utfordringen for menneskeheten noensinne

– Situasjonen er uforutsigbar

I høst anslo Hersvik at gassprisen kunne bli liggende på et høyt nivå i 6–8 måneder. Siden da er gasslagrene i Europa tappet kraftig ned, og det skaper bekymringer for kommende vintre.

– Jeg har tatt feil på gassprisen før. Men det ser ut som strømprisene i Europa normaliserer seg litt mer, så det kan hende vi ser mer normalisering de neste to kvartalene. Men situasjonen i Ukraina og relasjonen Europa-Russland kan påvirke dette, så situasjonen er uforutsigbar, sier Hersvik.

De siste årene har gasskunder i Europa gått mer over på kortsiktige leveranser, mens gassen tidligere ble levert på langsiktige kontrakter koblet til oljeprisen. I perioder har dette vært gunstig, men ikke med denne vinterens skyhøye priser.

– Ser man økt interesse for langsiktige gasskontrakter nå?

– Det har vært en langsiktig liberalisering av de europeiske gassmarkedene, den trenden tror jeg kommer til å fortsette i 2022. Jeg ser ikke noen stor etterspørsel etter lange kontrakter, det er nok neppe interessant å sette en lang kontrakt på toppen av markedet, sier Hersvik.

– Men jeg vil tippe at i etterkant av dette vil nok både produsent og konsument begynne å tenke på hvordan de skal sikre sine posisjoner, sier han.

Rekordtall fra Equinor

– Langsiktig underinvestering

– Hvordan ser du på utsiktene for oljeprisen – vanligvis får man inn mer produksjon når prisen er høy, vil det også skje denne gangen?

– Problemet på oljesiden og for så vidt også på gass er at det har vært en langsiktig underinvestering i nye prosjekter. Det vil antageligvis være tilfelle både i 2021 og 2022. Selv om norsk sokkel øker betydelig i de neste årene så kompenserer ikke det for global mangel på kapital til olje og gass, sier Hersvik.

– Jeg må innrømme at jeg kanskje er mer bekymret for en situasjon med veldig høy oljepris. Når prisen blir tilstrekkelig høy, så økes produksjonen i USA, og så kan du etter hvert få en pendeleffekt, sier han.

Pengedryss til Equinor-eierne etter krisepakke: – Det er uhørt
Publisert: