Nei, MDG. Tina Bru er ikke en klimaskeptiker

ARENDALSUKA: Det er på tide at vi får litt mer realitet inn i klimadebatten. Da må det bli slutt på å sette merkelapper på de som mener at det finnes andre løsninger enn å stenge ned oljeindustrien.

Olje- og energiminister Tina Bru
  • Hilde Øvrebekk
Publisert: Publisert:
iconDenne artikkelen er over ett år gammel

I helgen ble det nok for olje- og energiminister Tina Bru (H). «Advarsel: Her kommer det en liten rant,» skrev hun på Facebook, i et innlegg også Aftenbladet publiserte.

«Det finnes visst ingen andre løsninger eller diskusjoner som er relevante for klimadebatten. Det går i ett spor, kontinuerlig. Vi må stanse leting umiddelbart, sette en sluttdato, avvikle næringen i sin helhet. De som ikke mener det, kalles nå klimafornektere av Lan Marie Berg,» skrev Bru.

Bergs svar til Bru på Facebook var følgende: «Jeg leser at du blir frustrert av oljedebatten. Det er lett å bli frustrert når du står på feil side av vitenskap og fakta, og er tom for gode argumenter».

Men her pekte Bru på noe veldig viktig. Den politiske debatten rundt olje og klima har hardnet til og synes å bli mer og mer polarisert.

Den siste tiden har spesielt MDG slått hardt ned på de som har tatt til orde for andre løsninger enn en politisk vedtatt nedstengning.

Les også

Solvang konfronterte MDG med rapport bestilt av oljelobbyen

Klimarapport

FNs klimapanels (IPCC) siste klimarapport som kom i forrige uke viste at oppvarmingen av jordkloden ligger an til å nå 1,5 grader innen 20 år. Selv om utslippene kuttes raskt.

Fortsetter utslippene å øke, kan oppvarmingen nå 5,7 grader mot slutten av århundret. Og FNs generalsekretær António Guterres sa at dette må bli «dødsstøtet» for kull og fossile brensler.

Det er klart at dette skaper debatt om oljeindustrien i Norge. Det bør det også gjøre. Men debatten må handle om mer enn skittkasting. Den må handle om realitetene.

Det kan diskuteres om ting har skjedd og skjer fort nok. Men olje- og energimarkedene både i Norge og verden er allerede i stor endring.

Når MDG tar til orde for å omskolere oljearbeidere med staten penger, bør de ta seg en tur ut i den virkeligheten som finnes i oljebransjen og leverandørindustrien. For dette er noe som allerede skjer, helt uten statlig støtte og politiske føringer.

For industrien må forholde seg til verden rundt oss, der våre viktigste markeder i EU har signalisert både gjennom sin klimaplan «Green deal» og initiativet «Fit for 55» at utslippene skal kraftig ned. Det betyr en gradvis utfasing av kull, olje og gass.

Internasjonalt presser investorer, aksjonærer og finansmarkedene for endringer. Og i høst er det nytt klimatoppmøte i Glasgow, som helt sikkert vil få følger for utviklingen internasjonalt.

Les også

Råvareanalytiker foreslår 100 mrd. i året til havvind: – Vi må tenke mye, mye større

Mer fornybar

Ny industri må bygges på gammel industri. Og det er mange eksempler på at også oljelandet Norge er i ferd med å bli enda mer fornybar.

Norske havvindleverandører kan mangdoble inntektene til opp mot 100 milliarder kroner i 2030, ifølge en fersk rapport fra Norwegian Energy Partners som ble lagt fram på Arendalsuka.

Dette skjer fordi prosjekter både internasjonalt og delvis i Norge vil øke kraftig de neste årene.

En rekke norske selskaper har lovet storsatsinger på havvind, blant annet tradisjonelle oljeleverandørselskaper som Aker Solutions, Aibel, Fred. Olsen og Kongsberg Maritime. Det har vært en enorm respons på vindkraftområdene Utsira Nord og Nordsjøen sør, og regjeringen har på kort tid utarbeidet en veileder for havvind i Norge.

Les også

Unge etter klimarapporten: Oppgitt, lei og forbanna

Nye muligheter

Odfjell Drilling og søsterselskapet Odfjell Oceanwind har ved hjelp av ny teknologi og kompetanse fra oljeindustrien utviklet flytende, flyttbare havvindturbiner som kan brukes til å redusere utslippene fra borerigger og plattformer og etterhvert flyttes til åpnede havvindområder på norsk sokkel.

Dette mener de kan være et billigere og bedre alternativ til elektrifisering med strøm fra land.

I tillegg er Equinor inne i flere vindprosjekter i en rekke land, noe som skaper nye jobber i selskapet.

Og det finnes en rekke andre eksempler på hvordan industrien er i ferd med å snu seg rundt og se etter nye muligheter. Og alle disse bruker allerede kompetansen fra oljeindustrien. En rekke oppstartsbedrifter i fornybarbransjen, innen sol, vind og batteriteknologi, består også av ansatte som har erfaring fra oljebransjen.

Denne uken uttalte MDGs Berg også at det nå er på tide å avvikle alle studietilbud rettet mot olje og gass. Sannheten er at universitetene også er klare over at vi er i en omstilling, og derfor har endret både navn og innhold i disse utdanningene allerede.

Les også

Erna Solberg sår tvil om oljeleting i nye områder

Mer samarbeid

I stedet for å diskutere sluttdato, bør debatten derfor heller handle om hva som skal til for å få ting til å skje, både fortere og mer effektivt.

Mer samarbeid, både politisk, på myndighetsnivå, mellom departementer, i næringen og mellom land, ble pekt på som viktig av flere bransjefolk og eksperter i debatter under Arendalsuka.

Ifølge IEAs siste rapport er samarbeid mellom landene så viktig at dersom vi ikke lykkes med det, vil omstillingen forsinkes med 40 år, og målet om maksimalt 1,5 grader global oppvarming blir ikke nådd.

Ifølge Sintef og NTNU, som på Arendalsuka ga politikerne råd om hva som skal til for å få til grønn omstilling av Nordsjøen, er det også avgjørende med aksept i befolkningen. Det kommer ikke av at det settes merkelapper på de som har en annen mening om løsninger og virkemidler.

Like viktig som å lytte til klimaforskningen er det å lytte til de som står midt i omstillingen og å se på realitetene. Så slutt å kalle Tina Bru for klimaskeptiker, noe hun helt klart ikke er. Klimadebatten fortjener mer saklighet og realisme enn det.

Publisert: