Mowi deler ut over en milliard i utbytte etter resultathopp

Børsens største sjømatselskap overrasker med ekstraordinært utbytte etter et kvartal med sterk etterspørsel og høyere priser i alle markeder.

Lakseselskapet Mowi er verdens største oppdretter av atlantisk laks. Milliardæren John Fredriksen er største eier.
Publisert: Publisert:
icon
Denne artikkelen er over ett år gammel

Styret i Mowi deler ut et kvartalsvis utbytte på 1,96 kroner per aksje, der 0,96 kroner er ordinært utbytte. I tillegg utbetales 1,00 kroner per aksje i ekstraordinært utbytte «som følge av en sterk finansiell posisjon og gode fremtidsutsikter». Det tilsvarer totalt 1,01 milliarder kroner.

På forhånd var det ventet et utbytte på 0,91 kroner per aksje, tilsvarende 470 millioner kroner totalt, ifølge Infront.

– Etterspørselen etter laks har styrket seg etter hvert som vi har sett oppmykning av smitteverntiltakene. Utviklingen var imponerende i kvartalet med om lag 25 prosent høyere laksepris globalt sammenlignet med i fjor, til tross for en relativt høy tilbudsvekst på 9 prosent inkludert salg av frossen laks fra lager i Chile, sier Mowi-sjef Ivan Vindheim i børsmeldingen.

Selskapet ser imidlertid fortsatt usikkerhet knyttet til vaksineringsforsinkelser, virusmutasjoner og nye nedstengninger.

Mowi-sjef Ivan Vindheim.
Les også

Oppdrettsgiganten Mowi varsler resultathopp

Liten oppjustering av slaktemål

Det justerte driftsresultatet økte til 137 millioner euro (1,4 milliarder kroner), fra 99 millioner euro på samme tid i fjor, i tråd med oppdateringen fra juli.

I løpet av kvartalet ble det slaktet 107.977 tonn, opp fra 104.303 tonn på samme tid i fjor.

Mowi oppjusterer nå prognosen for hele 2021 til 450.000 tonn fra 445.000 tonn.

Selskapet ser også muligheter for vekst knyttet til regjeringens ferske forslag om nye tillatelser med grønne teknologikrav.

Inntektene i kvartalet økte til 1,0 milliarder euro fra 911 millioner euro i andre kvartal 2021. Etter skatt ble det et overskudd på 126,9 millioner euro, opp fra 53,9 millioner i fjor.

Gjennomsnittlig kostnad per slaktet kilo var 4,50 euro, mot 4,47 i samme kvartal 2020.

Det opplyses også at arbeidet med å kutte kostnader er i rute mot målet om å spare inn 25 millioner euro for året.

Aksjekurser på de største lakseoppdretterne

Positive utsikter

Mowi viser til prognose fra Kontali der den globale tilbudsveksten de kommende 12 månedene ventes å være på minus to prosent, som under normale omstendigheter vil være veldig støttende for sterke laksepriser.

«Med en fortsatt bedring i etterspørselen etter laks etter covid-19, tror styret sterkt på de positive langsiktige utsiktene for bransjen, og spesielt for Mowi», heter det i rapporten.

For å styrke fokus og lederskapsressurser har Mowi valgt å dele selskapets klart største havbruksenhet, Region Midt, i to nye regioner: Midt og Vest. Selskapet henter inn Olaf Skjærvik fra Salmar til å lede Midt, mens Asgeir Hasund vil lede Vest.

– Havbruk handler fremdeles i stor grad om detaljer og håndverk. Det gjør at man må være hands-on, særlig i de områdene med biologiske utfordringer. Denne omorganiseringen gjør det mulig for oss å bedre driften fremover i dette viktige området for Mowi, både når det gjelder produktivitet og kostnader, sier Vindheim.

Mowi er verdens største oppdretter av atlantisk laks, og det klart største sjømatselskapet på Oslo Børs med en markedsverdi på nær 116 milliarder kroner.

Milliardæren John Fredriksen er hovedeier i selskapet med en andel på drøye 14 prosent.

Børsmeldingen finner du her
Publisert: