Boligprisene sank med 0,3 prosent i juni

Boligprisene i Norge sank med 0,3 prosent i juni, viser ferske tall fra Eiendom Norge.

Publisert: Publisert:

Boligprisene i Norge sank nominelt med 0,3 prosent i juni. Korrigert for sesongvariasjoner steg prisene med 0,3 prosent, viser boligprisstatistikken fra Eiendom Norge som ble presentert tirsdag.

Så langt i 2022 har boligprisene i Norge steget med 8,8 prosent. Gjennomsnittsprisen for en bolig i Norge var på 4.568.840 kroner ved utgangen av juni.

– Boligprisene i Norge sank i juni, men den underliggende prisutviklingen var positiv med en sesongkorrigert vekst på 0,3 prosent. Det har vært en svært sterk utvikling i boligmarkedet i første halvår og boligprisene har så langt i år steget med hele 8,8 prosent, sier administrerende direktør Henning Lauridsen i Eiendom Norge.

Før jul 2021 satte Eiendom Norge en prognose på 6 prosent oppgang i boligprisene i første halvår.

Les også

Jonas (27) fikk bolighjelp av foreldrene

Prisfall i storbyene

I Oslo falt boligprisene nominelt med 0,6 prosent i juni, mens i Bergen og Trondheim var nedgangen på henholdsvis 0,1 og 0,2 prosent.

Justert for sesongvariasjoner stiger derimot prisene med 0,3 prosent i Oslo og 0,6 prosent i Bergen. I Trondheim var de sesongjusterte boligprisene uendret.

– Det har i 2022 vært sterk vekst i boligprisene langs kysten fra Drammen til Stavanger, og vi venter at særlig Sørlandet og Stavanger-regionen vil ha stor vekst i boligprisene på grunn av den høye aktiviteten i oljenæringen nå og fremover, sier Lauridsen.

Den sterkeste utviklingen hittil i år har Kristiansand med en oppgang på 12,6 prosent og Tønsberg (med Færder kommune) med 11,9 prosent.

Svakest utvikling så langt i 2022 har Asker og Bærum og Romerike med en oppgang på 5,7 prosent.

Les også

Obos-prisene i Oslo falt med 0,2 prosent i juni

– Går fryktelig raskt å selge

Den gjennomsnittlige omsetningstiden i juni var 25 dager, ned fra 26 dager i mai.

– Det går fryktelig raskt å selge en bolig for øyeblikket, sier Lauridsen.

– Tilbudssiden i bruktboligmarkedet har fortsatt å styrke seg gjennom juni, men salgstiden er mye raskere enn tidligere år, noe som gjør at antallet usolgte boliger er historisk lavt, sier han videre.

Overrasket over boligprisveksten

Eksperter har i flere omganger uttrykt forundring over at renteøkningene, høye strømpriser og prisvekst ikke tidligere har gitt større utslag på prisutviklingen i boligmarkedet.

– Det er ekstremt mange kjøpere tross dagens usikre marked. Det er unormalt, uttalte Grethe Wittenberg Meier, administrerende direktør i Privatmegleren, til E24 tirsdag.

Terje Buraas, daglig leder i DNB Eiendom, tror rentehoppet på 0,5 prosent poeng, som Norges Bank varslet på rentemøtet i juni – og nok en heving i august, vil bidra til en utflating av boligprisene fremover og mest sannsynlig svakt fallende priser på senhøsten.

Henning Lauridsen i Eiendom Norge sier at erfaring fra forrige periode med renteøkninger, i 2018 og 2019, viser at det tar tid før de økte lånekostnadene gir utslag i boligprisene.

– Dessuten går norsk økonomi på høygir og det er betydelig utfordringer på tilbudssiden i boligmarkedet. Dette gjør at vi ikke tror boligprisene vil dempe seg mye fremover, sier han.

– Det tar ofte et års tid før effekten av en renteendring er tatt ut i boligmarkedet, sier Henning Lauridsen, administrerende direktør i Eiendom Norge.

– Dominert av kjøpesterk gruppe

Administrerende direktør i Norges Eiendomsmeglerforbund, Carl O. Geving, sier boligprisene i første halvår har vært dominert av en kjøpesterk gruppe som til nå knapt har merket renteøkningene.

– Denne gruppen er etablert i boligmarkedet med høy egenkapital etter nedbetaling av lån og sterk verdiøkning i egen bolig, og har enn så lenge ikke hatt problemer med å finansiere ny bolig til høyere prisnivå. Kombinasjonen av færre boliger til salgs og høyere kjøpekraft blant denne gruppen har bidratt til prisveksten i 2022, sier Geving.

– Samtidig registrerer vi færre førstegangskjøpere enn på mange år, tilføyer han.

Les også

Overrasket over boligmarkedet: – Det er unormalt

Norges Bank venter at boligprisene vil falle med om lag én prosent i 2023, og peker på renteoppgangen som én sentral årsak.

Venter fallende priser det kommende året

Norges Bank hevet i juni styringsrenten med 0,5 prosentpoeng til 1,25 prosent. Dette er den fjerde rentehevingen siden september, etter at renten hadde ligget på rekordlave null prosent siden mai 2020.

I Norges Banks pengepolitiske rapport, som ble fremlagt på rentemøtet i juni, anslår banken at boligprisene vil stige med 5,5 prosent i 2022.

«Vi anslår at boligprisene vil falle litt det neste året som følge av økte utlånsrenter», står det i rapporten.

– Jeg tror vi kommer til å se en nedgang i prisene gjennom høste, og at vi lander et sted rundt 5 prosent ved utgangen av året, sier Henning Lauridsen i Eiendom Norge.

Boligprisutvikling siden 2003
Publisert: