Konkurransen om søppelet ditt på Forus drar seg til

De siste fire månedene har Quantafuel fått omkring 10 tonn plast i uken gratis fra IVAR på Forus. Nå står selskaper i kø, og gjenvinningsanlegget sier at de kan begynne å ta betalt for plastsøppelet ditt.

Til venstre står Terje Eiken, driftsdirektør i Quantafuel, sammen med fagansvarlig for gjenvinning hos IVAR, Rudolf Meissner. I hendene holder de en flaske pyrolyseolje som er laget av plasten i bakgrunnen.
Publisert: Publisert:

– Jeg har kontakt med et halvt dusin pyrolyseprosjekter, som alle er interessert i vår plast. Interessen har kommet de to siste årene, sier Rudolf Meissner, fagansvarlig for gjenvinning hos IVAR.

Tidligere måtte gjenvinningsanlegget betale for å bli kvitt plasten. Nå gir de den bort. Neste skritt på veien er å ta seg betalt for søppelet.

Quantafuel har i perioden januar – april fått 150 tonn gratis plast fra IVAR. Plasten gjøres om til olje som de selger til industrigiganten BASF, som igjen gjør oljen om til nye plastprodukter.

– Vi gjenvinner cirka 70 prosent av plasten, men med mål om 80 prosent, sier Terje Eiken, driftsdirektør i Quantafuel.

Til sammenligning klarer IVAR kun å gjenvinne 65 prosent.

– Så langt, av det jeg har fått av informasjon fra Quantafuel, er jeg veldig fornøyd. Det er gode tall, sier Meissner.

Les også

Quantafuel senker produksjonsmålet for Skive-anlegget

Kan redusere utslipp

Fra gjenvinningsanlegget IVAR på Forus blir plasten din sendt til Quantafuel sitt anlegg ved Skive i Danmark.

Quantafuel har fått juling på børsen etter at de senket produksjonsmålet for Skive-anlegget fra 12.000 tonn til mellom 6000 og 8000 tonn i løpet av 2022.

– Reduserer Quantafuel utslipp for dere?

– Det kan jeg faktisk ikke svare på. Quantafuel bruker kanskje mer energi i sin kjemiske resirkuleringsprosess, enn i vår mekaniske. Men på den andre siden får de et produkt som er utrolig fleksibelt, og som kan brukes til så mangt. Det er også en miljøfordel, sier Meissner i IVAR.

Det er denne plasten Quantafuel får fra IVAR.

I dag mottar Quantafuel plast som ellers ville blitt gjenvunnet av IVAR. Håpet er at de i fremtiden kan ta imot plast som ville gått til forbrenning.

– Det som gjør samarbeidet med Quantafuel interessant for oss, økonomisk så vel som miljømessig, er at IVAR på sikt håper å kunne levere flere plasttyper til kjemisk gjenvinning. Da snakker vi om «dårlig» plast som i dag går til forbrenning, sier Meissner.

Dersom det blir en realitet sier Quantafuel at de kan redusere CO₂ utslippene med cirka 50 prosent.

– Er det bærekraftig når plasten må transporteres til Danmark?

– Hvis du ser på Co₂-utslippet fra transport, sammenlignet med andre måter å behandle plast på, så er det nesten neglisjerbart, sier Eiken.

Ett selskap skiller seg ut

En rekke selskaper innen kjemisk gjenvinning ønsker å få has på IVAR-plasten. Det forutsetter at de har teknologi som gir bedre miljøgevinst enn tradisjonell mekanisk gjenvinning.

– For tiden tjener ikke IVAR noe ekstra på samarbeidet med Quantafuel, sier Meissner.

Det kan endre seg.

– Høy oljepris, usikkerheter rundt oljeforsyninger, samt EU sitt press på handel/industri om å anvende mer gjenvunnet plast i sine produkter, gir økende etterspørsel etter resirkulerte plastråvarer, forklarer Meissner.

– Jeg vil ikke bli forundret om Quantafuel om noen måneder vil måtte betale noe til IVAR for den plasten som de i dag får uten å betale for den.

Til venstre er oljen Quantafuel produserer kjemisk. Til høyre er pellets fra mekanisk gjenvinning, som IVAR vanligvis benytter seg av.

Det har kommet en rekke aktører på markedet som ønsker å gjøre plasten din om til olje. Kjemisk gjenvinning er fremdeles en relativt ny teknologi. Fagsjefen sier det er ett selskap som skiller klart ut.

– Quantafuel ligger to hestehoder foran alle andre.

Driftsdirektør i Quantafuel, Terje Eiken, har ambisjoner om å kjøpe flere plasttyper fra IVAR i årene som kommer. Også plasten som IVAR i dag sender til forbrenning.

– Målet vårt er å ta mest mulig. Akkurat nå kjører vi anlegget på plast fra IVAR og diskuterer hvordan vi kan utvide for å ta enda mer av plasten som blir sortert her, sier han.

– Vi jobber med teknologien, og systemene som gjør at vi blir mer robuste til å ta flere typer plast, sier Eiken.

Store mengder plast

IVAR-anlegget på Forus sorterer årlig ut 26 kilo plast per innbygger. 12 kilo er gjenvinnbart. 14 kilo er blandet plast som sendes til forbrenning hos en sementfabrikk i Danmark. Det er den gjenvinnbare plasten Quantafuel nå tar imot.

– Oljen kan brukes til transportbokser for laks i Norge, matemballasje for pålegg i Tyskland, og termobokser for temperatursensitive legemidler, sier driftsdirektøren i Quantafuel.

At kjemisk gjenvinning har et variert bruksområde er et viktig poeng for Meissner.

– Oljen kan brukes som råstoff til mange høyverdige produkter. Vi kan nesten snakke om en oppsirkulering her. Pellets derimot har ofte en noe lavere brukskvalitet enn den opprinnelige plasten, sier Meissner.

Publisert: