Syv tonn mat til Svalbard stoppet på Storskog – Russland krever passering

Russlands ambassade ber Norge slippe gjennom varer fra Murmansk til Barentsburg. Fortsatt stans av varene kan true beredskapen før vintersesongen på Svalbard, mener de.

Grensestasjonen Storskog Boris-Gleb på grensen mellom Norge og Russland, her fra 2013.
Publisert: Publisert:

«Trussel om humanitære og menneskeskapte nødssituasjoner».

Det mener russerne er ytterste konsekvens for de russiske bosetningene på Svalbard om ikke norske myndigheter åpner grensen på Storskog for godstransport fra Murmansk.

Advarselen står i et brev som sysselmester Lars Fauske i Longyearbyen på Svalbard mottok 25. mai.

Les også

«Næringslivskrig» i Arktis: Splid om russisk-eid turisme i Barentsburg

Brevet, som E24 har fått innsyn i, er signert sjefen for russiske Trust Arktikugol, gruveselskapet som styrer det meste i nabobyen Barentsburg 50 kilometer unna.

Der advarer generaldirektør Alexander Veselov sysselmesteren om at de europeiske sanksjonene mot Russland, som også Norge har vedtatt, ikke tillater «å sikre beredskapen til russiske bosetninger til nødssituasjoner».

Veselov peker på at omtrent 400 mennesker jobber og bor i russiske bosetninger på Svalbard, og redegjør for problemet:

Russiske transportselskaper fra Murmansk, som normalt har passert Storskog på vei til havnen i Tromsø for videre sjøvei til Barentsburg, har siden 29. april blitt stanset på grensen.

Syv tonn mat

Da brevet ble sendt sto to containere med en totalvekt på 20 tonn, inkludert syv tonn mat, på grensen, ifølge Veselov.

Lasten har siden blitt fraktet vekk fra grensestasjonen, opplyser Finnmark politidistrikt til E24.

Veselov legger i brevet til at alternative transportselskaper fra en rekke land så langt har nektet å levere lasten videre på grunn av manglende lønnsomhet.

Les også

300 mil fra krigen

Dersom grenseproblemet vedvarer, og forberedelsene til vintersesongen rammes, skapes «en trussel om humanitære og menneskeskapte nødssituasjoner», advarer Veselov, som ber om sysselmesterens hjelp til å sikre beredskapen ved russiske bosetninger.

Videresendt til UD

31. mai er dette brevet lagt med som vedlegg til et nytt brev fra Russlands ambassade i Oslo, som sendes til Utenriksdepartementet.

Ambassaden mener en unntaksbestemmelse i forskriften om sanksjoner som følge av Ukraina-krigen bør få forrang.

Unntaksbestemmelsen sier at blant annet legemidler og matprodukter kan unntas fra sanksjonene som stanser transport av varer av russiske veitransportforetak.

I Barentsburg bor rundt 400 mennesker, brorparten av dem ukrainere fra Donbas-regionen, resten russere. Bildet ble tatt da E24 besøkte bosetningen i mars.

Samtidig påpeker den russiske ambassaden at alle andre varer som leveres til Barentsburg er nødvendig for livsgrunnlaget i Barentsburg og Pyramiden:

«Uten regelmessige leveranser av disse varer vil det ikke være mulig med normal drift av de russiske bosetningene og folkets liv i disse.»

Les også

Henlegger sak etter brudd på internettkabel til Svalbard

Sier UD «vurderer saken»

Da grensene stengte for godstransport, og havnene for russiske skip, uttalte utenriksminister Anniken Huitfeldt (Ap) til NRK at de gjorde ett unntak:

– Det betyr at vi stenger Storskog for godstransport umiddelbart, at det blir innført forbud mot transport av en rekke kjemikalier. Vi gjør ett unntak, og det er for Svalbard, for der har vi Svalbard-traktaten. De som har underskrevet den skal bli likebehandlet, sa Huitfeldt.

Utenriksdepartementet har fått oversendt en rekke spørsmål fra E24 om saken. Departementet har så langt kun bekreftet at henvendelsen er mottatt.

Russlands ambassade i Oslo har ikke besvart E24s henvendelse for kommentar.

Les også

Boikott av russere på Svalbard kan være i strid med loven

Russlands generalkonsul i Barentsburg, Sergej Gusjtsjin, skriver i en e-post til E24 at situasjonen på Svalbard er stabil.

– Trusten kan fortsatt levere mat og varer fra noen europeiske land, så det er ikke noen matmangel nå. Men selvfølgelig har vareleveransene avtatt etter at grensen ble stengt for russiske kjøretøy, skriver han.

Han avventer nå svar fra det norske utenriksdepartementet.

– Den russiske siden har bedt om et unntak fra dette forbudet for mat, dagligvarer og medisinske varer på vei til Barentsburg, for humanitære årsaker. Saken er nå til vurdering hos Utenriksdepartementet. Vi håper på et positivt svar, skriver Gusjtsjin.

Publisert: