Lerøy leverer svakere enn ventet: Tjente 712 millioner kroner i andre kvartal

Lerøy leverer et resultat under analytikernes forventninger, og gjør avsetninger på 211 millioner kroner knyttet til et erstatningssøksmål i USA.

Henning Beltestad, administrerende direktør i Lerøy Seafood Group
Publisert: Publisert:
  • Lerøy leverer et driftsresultat før verdijusteringer på 712 millioner kroner i andre kvartal.
  • Lerøy omsatte for drøyt 6,5 milliarder kroner, noe som er den høyeste omsetningen i et kvartal noensinne.
  • Lerøy inngikk et forlik i et sivilt konkurransesøksmål i USA, og sier at de uten avsetninger knyttet til dette ville hatt et driftsresultat før verdijusteringer på 923 millioner kroner.
  • Selskapet melder at de i andre kvartal har gjort avsetninger knyttet til et erstatningssøksmål i USA på 211 millioner kroner. De sier at kostnadene omfatter «betydelige advokatsalær».

Lerøy skriver at driftsresultatet, før forlikskostnader og verdijustering er 58 prosent høyere enn samme periode i fjor, skriver E24.

På forhånd var det ventet at Lerøy skulle levere et driftsresultat før verdijusteringer på like under 1,1 milliarder. Dette er basert på et snitt av analytikernes forventninger.

Det var ventet at omsetningen skulle være på over 6,1 milliarder kroner, og de faktiske resultatene overgikk dette med god margin.

Les også

Analytikere tror på styrket laksepris i høst

Søksmål fra 2019

Søksmålet stammer fra 2019, da Mowi, Lerøy, Salmar og Grieg Seafood ble saksøkt for «ulovlig koordinering» i et amerikansk massesøksmål.

I mai i år meldte selskapene om at de hadde inngått forlik, noe som har medført store kostnader for noen av Børsens største oppdrettsselskaper.

Grieg Seafood meldte tirsdag at de hadde gjort en avsetning knyttet til erstatningssaken på 155 millioner kroner.

Mowi melder i sin kvartalsrapport onsdag morgen at alle involverte nekter for å ha gjort noe galt, og at forliket i saken er på 85 millioner dollar, tilsvarende rundt 825 millioner kroner.

Lerøy skrev dette da de inngikk forliket:

«Sett hen til at kostnadene knyttet til rettstvister i USA er vesentlige, kombinert med tidslinjen for en slik rettstvist og behovet for å involvere omfattende interne ressurser, har Lerøy Seafood AS, Lerøy Seafood USA Inc. likevel godtatt et forlik av rent kommersielle grunner. Forliket representerer ingen innrømmelse av ansvar eller skyld.»

Publisert: