Equinor-eiere stiller spørsmål ved omstillingsplan

Flere eiere har stilt spørsmål til Equinor etter at to fullmaktsrådgivere anbefalte å stemme ned selskapets omstillingsplan. «Våre ambisjoner ligger godt foran samfunnet generelt», svarer Equinor.

Equinor har fått spørsmål fra eierne om omstillingsplanen som skal legges frem til avstemning på generalforsamlingen. Dette er selskapets konsernsjef Anders Opedal.
Publisert Publisert

Under årets generalforsamling 11. mai legger Equinor for første gang frem en omstillingsplan som eierne skal ta stilling til i en rådgivende avstemning.

Ifølge Equinor har to selskaper som driver med rådgivning om investorers stemmegivning anbefalt Equinor-eierne å stemme ned planen, og det har ført til at eiere har stilt spørsmål til Equinor om planen. Aksjonærer som britiske Sarasin & Partners sier at de vil stemme mot omstillingsplanen.

«Vi har mottatt spørsmål fra enkelte aksjonærer i forbindelse med at to fullmaktsrådgivere anbefalte å stemme mot planen», skriver Equinor i en melding.

Equinor har også valgt å publisere et svar på spørsmålene om omstillingsplanen. Selskapet sier at eiere og stedfortredende rådgivere blant annet stiller spørsmål om hvordan selskapet vil kutte kundenes utslipp (Scope 3).

Equinor har satt mål om å kutte egne utslipp med 50 prosent i 2030, men har ikke samme mål for kundenes utslipp (ofte omtalt som utslipp i kategori 3). Equinor mener likevel at selskapet er mer ambisiøst enn mange andre.

«Når det gjelder utslipp i kategori 3 som følge av bruk av våre produkter, viser planen at våre ambisjoner ligger godt foran samfunnet generelt», skriver Equinor i sitt svar til eierne.

Slik skal Equinor omstille seg

– Ikke god nok

Forvalterne i britiske Sarasin & Partners vil på vegne av sine kunder stemme mot Equinors omstillingsplan under årets generalforsamling.

Sarasin & Partners er kritiske til at Equinor fortsatt vil bruke rundt 50 prosent av investeringene sine på olje og gass i 2030, og at 90 prosent av produksjonen i 2030 vil være olje og gass.

«Equinors omstillingsplan er ikke god nok», skriver Sarasin & Partners i en melding.

«Som aksjonær på vegne av våre kunder vil Sarasin & Partners avvise denne planen. Vi vil også stemme mot årsrapporten og de reviderte finansielle rapportene, så vel som mot kompensasjonen til revisor – alt av klimahensyn», skriver Sarasin & Partners.

– Må prøve hardere

Equinors omstillingsplan setter mål for absolutte utslippskutt i 2030 knyttet til produksjonen på egenopererte felt. Utslipp knyttet til kundenes forbrenning av olje og gass er derimot ikke medregnet.

«Et sentralt problem er at dette er en «gå-sakte» omstillingsplan, heller enn en plan laget for å vise verden hvordan olje- og gasselskaper kan bli titaner innen fornybar energi», skriver Sarasin & Partners.

«Selv om det er klart at vi ikke kan skru av kranen for fossil energi over natten, må Equinor prøve hardere. Omstillingsplanen virker å være laget for å unngå tidlig pensjonering av selskapets fossile eiendeler», legger selskapet til.

Sarasin & Partners mener at Equinor heller burde øke sine grønne investeringer, eller returnere pengene til aksjonærene hvis slike investeringer ikke er lønnsomme nok.

Les også

Equinor saksøker amerikansk kubonde: – Fullstendig forvirrende

Svarer på investorenes spørsmål

I sitt svar til aksjonærene påpeker Equinor blant annet at det er sluttbrukerne som må redusere sitt forbruk av olje og gass for at Equinors kategori 3-utslipp skal kunne gå ned. Alternativet er å legge ned olje- og gassfelt tidlig for å kutte utslipp.

«På kort sikt, inntil det er etablert et marked for hydrogen og karbonfangst og -lagring, vil absolutte utslippsmål som omfatter utslipp fra sluttbrukere kun oppnås ved å selge eller legge ned lønnsom olje- og gassproduksjon, noe som vil gi et skift i utslipp over til andre produsenter», skriver Equinor.

«Et slikt fokus vil heller ikke gi selskaper som Equinor incentiv til å investere i nye energiformer. Equinors rolle som pålitelig leverandør av naturgass til Europa er et ansvar vi tar svært alvorlig, særlig i forbindelse med den aktuelle energisikkerhetskrisen i Europa», skriver Equinor.

Equinor mener at selskapets mål reflekterer det som er realistisk å oppnå med dagens rammebetingelser.

«Vi tar sikte på å fortsette å utvikle og heve våre klimaambisjoner i tiden fremover, som vi har gjort tidligere», skriver Equinor.

Generalforsamlingen skal avholdes 11. mai. Avstemningen om Equinors omstillingsplan er ikke bindende, bare rådgivende. Styret anbefaler Equinor-eierne å godkjenne omstillingsplanen.

Les også

Venter rekordtall for Equinor

– På høy tid

– Jeg syns det er på høy tid. Det er på overtid, og det er kjempebra at eierne nå stiller tydeligere krav til Equinor, sier Martin Norman til E24.

Han var tidligere ansatt i Greenpeace Norge, men jobber nå i Australasian Centre for Corporate Responsibility Incorporated. Norman jobber mye med investorers syn på klima- og omstillingsplaner.

– Dette er rett og slett en for dårlig plan. Den er altfor lite konkret. Equinor snakker fortsatt om å øke produksjonen og utslippene frem til 2026. Men det er det ikke rom for, sier han.

– Det er jo fortsatt behov for olje og gass i verden, og Equinor sier at det er brukerne som må kutte?

– Det er veldig greit å si, men samtidig pusher selskapet gass som en viktig energiform i omstillingen. Så Equinor taler med to tunger. Det er mye som må på plass for å få dette til, og sluttbrukerne må riktignok bruke andre produkter. Men da må det legges til rette for det, og Equinor jobber fortsatt for å påvirke samfunnet til å fortsette å bruke fossil energi, sier Norman.

Den norske staten har flertall i Equinor med 67 prosent eierskap, og kan dermed vrake eller godkjenne Equinors plan på egen hånd.

– Jeg håper at staten ikke godkjenner denne omstillingsplanen. Nå er eierskapet i Equinor flyttet til Næringsdepartementet, så man kan jo håpe at de ser med andre øyne på dette enn Olje- og energidepartementet, sier Norman.

Publisert