Ferske anslag endrer ikke økonomenes renteprognoser

Mens noen økonomer mener TBUs inflasjonsanslag er på den lave siden, mener andre at det er rimelig. Men én ting er de enige om: Det kommer flere rentehevinger i år.

Kjetil Olsen i Nordea Markets er blant flere økonomer som venter en oppjustering av Norges Banks renteprognoser på neste møte i mars.
Publisert: Publisert:

Fredag kom Teknisk beregningsutvalg (TBU) med sine første prognoser. Deres tall danner grunnlaget for årets lønnsoppgjør.

Her anslår utvalget at prisveksten vil lande på 2,6 prosent i år – ned fra 3,5 prosent i fjor. Men det er usikkerhet knyttet til tallet, understreker utvalget.

Anslaget gjør lite med renteforventningene til flere økonomer, som fortsatt antar at Norges Bank kommer til å signalisere flere hevinger fremover:

– Vi er ganske trygge på fire i år, og at kvartalsvise hevinger fortsetter ut i 2023, sier Nordea Markets’ sjeføkonom Kjetil Olsen.

Men mens noen mener TBUs inflasjonsanslag er på den lave siden, mener andre at det er som ventet. Dette anslaget er sentralt for oppgjørene, siden det brukes til å beregne reallønnsveksten.

Ser betydelig lavere inflasjon som grunnlag for lønnsoppgjøret

– Mulighet for oppjustering

Kjetil Olsen i Nordea Markets sier TBUs anslag ikke skiller seg mye fra meglerhusets forventninger:

– Vi hadde tippet rundt 2–2,5 prosent. Det er høyere enn inflasjonsmålet, og du starter på et høyere punkt enn du normalt skal gjøre.

Prisveksten fremover henger på to ting, mener han: strømprisutviklingen og prispress i forsyningskjeden.

– Jeg tror ikke vi har sett full effekt av kostnadspresset som har skjedd gjennom det siste året, sier Olsen.

Gjennom pandemien har flaskehalser bidratt til høyere priser på innsatsvarer og på frakt, og flere bedrifter skrudde opp prisene sine i februar, bemerker han.

TBU kommer med en ny rapport med oppdaterte tall den 10. mars. Samme dag publiserer SSB sine inflasjonstall for februar.

– Det er fortsatt mulighet for at de må oppjustere på grunn av det mer generelle prispresset for norske bedrifter som opplever høy kostnadsvekst. Jeg blir ikke overrasket om det blir litt oppjustert, men ikke så mye, sier Olsen om TBU.

Disse ble lønnsvinnere i fjor

Høyere lønnsvekst, høyere renter

Olsen venter samtidig at årets lønnsvekst vil overgå fjorårets.

– Mange opplevde i fjor at prisene steg mye. Samtidig har kampen om arbeidskraft blitt stor i Norge, så vi er ganske sikre på at lønnsoppgjøret kommer til å havne en god del høyere.

TBU har regnet seg frem til en lønnsvekst på 3,4 prosent for de største forhandlingsområdene i fjor, litt lavere enn SSBs anslag på 3,5 prosent.

– Vi fastholder anslaget vårt på rundt fire prosent – minst. Det er ikke sikkert at oppgjøret lander så høyt, men i et stramt arbeidsmarked kan lønningene bys opp igjennom året, sier Olsen.

Det er i så fall høyere enn Norges Bank la til grunn i sin pengepolitiske rapport fra desember, da anslaget var på 3,1 prosent.

– Det er dermed en vesentlig grunn til å tro at de kommer til å signalisere flere rentehevinger enn hittil i neste rapport.

Offentlig sektor ble lønnstapere: – Uansvarlig om utviklingen får fortsette

– Snakk om en solid reallønnsvekst

Danske Bank omtaler TBUs inflasjonsanslag som «moderat».

– Vår vurdering er at dette anslaget klart ligger i den nedre delen av forventningene. Vi antar at dette vil utgjøre gulvet for hvor årets oppgjør havner, men på grunn av det stramme arbeidsmarkedet blir det nok også snakk om en solid reallønnsvekst i år, sier sjeføkonom Frank Jullum i en uttalelse.

Også han holder fast på sine prognoser om fire rentehevinger i år.

– Årets oppgjør vil nok likevel gi en ramme i overkant av anslaget fra Norges Bank i desember på 3,2 prosent. Dermed er det duket for en oppjustering av rentebanen på møtet i mars, der Norges Bank sannsynligvis vil signalisere fire renteøkninger i år.

– Men den store oppsiderisikoen er er redusert med dette moderate prisanslaget, legger han til.

Olsen om perioden med lav inflasjon: – Ser ut til å være over

– På den lave siden

DNB Markets mener TBUs rapport antyder en lønnsvekst som vil havne godt under meglerhusets eget anslag på 3,8 prosent.

– Et stramt arbeidsmarked, stigende inflasjons- og lønnsvekstforventninger, høye nivåer på flere råvarepriser og fravær av reallønnsvekst i fjor er faktorer vi forventer vil trekke opp den faktiske lønnsveksten. Dermed tror vi fortsatt at 3,8 prosent er det mest sannsynlige utfallet, skriver seniorøkonom Kyrre Aamdal i en rapport.

Her omtaler han inflasjonsanslaget fra TBU som «på den lave siden». Økonomen holder samtidig fast på forventningene om fire rentehevinger i år, og at det kommer ytterligere to i den første halvdelen av 2023.

– Vi tror nå at Norges Bank sannsynligvis vil justere sin prognose med om lag 0,3 prosentpoeng til 3,5 prosent i den kommende rapporten i mars, noe som bidrar til en høyere rentebane, skriver Aamdal.

Meglerhuset tror nå at styringsrenten vil ha lagt seg på to prosent innen sommeren neste år – opp fra dagens nivå på 0,5 prosent.

Publisert: