Topshop til Bergen

...det er i hvert fall planen.