Vurderer å flytte oppdrettsanlegg ut av Hardangerfjorden

Fiskeriminister Harald T. Nesvik (Frp) vurderer å flytte oppdrettsanlegg ut av Hardangerfjorden. Slik kan problemet med lus som tar livet av villfisken reduseres.