323 bedrifter må tilbakebetale støtte - disse fem tingene går igjen

Skattedirektørens førsteinntrykk er at få misbruker kontantstøtteordningen, men han lener seg ikke tilbake av den grunn. Nå letter Skatteetaten på sløret om hvordan folk som ikke skulle hatt kontantstøtte, likevel får det.

Avtroppende skattedirektør Hans Christian Holte mener det er påfallende få som har søkt om kontantstøtte sammenlignet med scenarioene man snakket om tidligere i år.
Publisert: Publisert:
iconDenne artikkelen er over tre år gammel

Skatteetaten har fått en av sine største oppgaver noensinne av regjeringen i håndteringen av kontantstøtteordningen. De har ansvar for en bred pengestrøm ut til norske selskaper i coronakrise.

Skattedirektør Hans Christian Holte forteller til E24 at han sitter med et inntrykk av at svært få misbruker ordningen.

Av 28.038 søknader har rundt 8.092 selskaper så langt fått avslag på søknaden. Av de i overkant 19.000 selskapene som har fått kontantstøtte, må 323 selskaper av ulike grunner måtte tilbakebbetale pengene. 76 foretak har allerede betalt tilbake.

Totalt har det ifølge E24s oversikt blitt utbetalt 885,7 millioner kroner.

Dette kan bli Norwegians nye storeiere

– Er de som må betale tilbake igjen, hovedsakelig folk som har misforstått, eller er det bevisste forsøk på å tilegne seg mer støtte enn man har rett på?

– Det er en miks av de to tingene. Noen tar kontakt selv og sier de vil betale tilbake, noe kommer fra tips og mediene, mens andre urettmessige søkere oppdager vi selv. Men helt overordnet så er vår opplevelse at det hovedsakelig er seriøse aktører som henvender seg, sier Holte som fra august blir Nav-sjef.

Vi i E24 er avhengig av tips fra leserne våre. Kontakt E24s journalister på e-post sofie.amalie.fraser@e24.no og sindre.hopland@e24.no, eller på kryptert melding via Signal eller WhatsApp til +4741381407

Røde flagg

Holte forklarer at det ikke er noen bransjer som stikker seg spesielt frem når det gjelder misbruk eller tilbakebetalinger.

Samtidig har kontrollene så langt avdekket enkelte ting som går igjen:

 • Foretak som er stengt av andre årsaker enn corona-situasjonen, som for
  eksempel oppussing.
 • Uklarheter om foretaket er blitt pålagt å stenge av staten. Det kan være restauranter som for eksempel har fått pålegg fra kommunen, men ikke staten, om å stenge.
 • Avvik mellom opplysninger i søknad og det innleverte oppgaver og
  rapporteringer viser.
 • Nyregistrert foretak i 2020 som oppgir faste uunngåelige kostnader i
  2019.
 • Ulogiske sammenhenger mellom søknad og øvrig oppgaveinnlevering.

Holte sier forholdene beskrevet over blir oppdaget både i forkant og i etterkant av at kontantstøtten deles ut til bedriftene.

Les også

Stengte for oppussing – fikk 355.720 kroner i kontantstøtte

– Hvordan kan dere vite så få uker etter at kontantstøtten ble tilgjengelig, at det er lite misbruk?

– Dette er et første inntrykk, men jeg ser ikke noen grunn til at vi skal lene oss tilbake og tenke at nå tar vi det rolig. Vi kommer til å bruke mye ressurser og krefter på å etterkontrollere dette, sier Holte.

– Er det noen forhold eller bransjer hvor det er vanskelig for dere å kontrollere? 

– Jeg vil ikke si det nei, vi har mange ulike metoder og tiltak, så det er ingen spesielle utfordringer.

Langt unna 20 milliarder

Så langt har både kontantstøtten på 20 milliarder og lånegarantien fra staten på 50 milliarder kroner ikke blitt brukt i så utstrakt grad som mange opprinnelig trodde.

– På forhånd estimerte regjeringen at opp til 100.000 bedrifter ville kunne komme til å søke. Frem til nå har rundt 28.000 søkt, betyr det at behovet ikke var så stort som man trodde?

– Det er godt spørsmål, og det har jo vært vanskelig å estimere på forhånd hvor mange som ville søke og være kvalifiserte. Men ja, det er langt igjen til volumet i de første grove estimatene fra før ordningen ble lansert, samtidig er trenden at de største aktørene ennå ikke har kommet inn under ordningen

Han legger til at man ennå ikke har åpnet for søknader for april, det skjer 15. mai, og søknadsfristen for mars, april og mai er 30. juni.

– Men man er langt unna rammen på 20 milliarder, tror du man vil trenge hele beløpet?

– Det har definitivt slått meg at det er et godt stykke til vi er der, og jeg tror vi bare må se hvordan det utvikler seg. Jeg har ikke så gode forutsetninger for å vurdere hvor mye vi vil trenge.

Les også

Südøst fikk en halv million i kontantstøtte – hadde planlagt oppussing i månedsvis

Glad for at listene offentliggjøres

Fredag åpnes det for å søke om støtte for april måned, og da må omsetningsfallet være på 30 prosent eller mer for å få støtte.

På spørsmål om det lave antallet søkere til nå er overraskende, svarer Holte:

– Jeg hadde egentlig ikke rukket å tenke så mye på det i forkant, da ting skjedde raskt. Vi hadde ikke noen grundige vurderinger rundt akkurat det spørsmålet.

– Vi hadde hendene fulle med å etablere en effektiv ordning så raskt som mulig, sier han.

Flere rådgivningsselskaper E24 har snakket med, mener offentliggjøringen av listene er en utfordring for mange bedrifter. Dette fordi det kan føre til negativ PR i etterkant av støtten, eller fordi man ikke er vant til å være åpen om egne tall.

– Enkelte mener at for eksempel mange utenlandske selskaper ikke ønsker å søke støtte grunnet offentligheten rundt tallene i ordningen. Stemmer det?

– Generelt har man jo en tilnærming til offentliggjøring i Norge som er ulikt fra mange andre land, og denne ordningen passer jo godt inn i det bildet. Samtidig må jeg si at graden av innsyn vi har, og at pressen for eksempel kan gå inn å vurdere listene, styrker tilliten til kompensasjonsordningen i betydelig grad.

Publisert: