Strammar grepet, men vil ha meir spekulasjon

Regelverket for forvaltninga av oljefondet skal strammast til. Men samstundes opnar regjeringa for meir spekulative investeringar.