Brudd i forhandlingene i staten

Det er brudd i forhandlingene om en ny lønnsavtale for de statsansatte.