Dette har du krav på

Under følger et utvalg av rettigheter og plikter du har som ung i arbeidslivet.