Les også:

Den norske kjønnskvoteringsloven for styrer er blitt verdensberømt. Få norske saker har vært så mye omtalt og debattert i utlandet de siste årene.

Ved nyttår har loven virket i Norge i to år, og erfaringene er i hovedsak gode. Siden loven ble vedtatt, har kvinneandelen økt fra 6 til 43 prosent, og ingen av skrekkscenariene har slått til. Nå følger andre land etter.

Spania først ut

Spania, med statsminister José Luís Rodríguez Zapatero i spissen, var først ute. Spanjolene innførte i 2007 en likestillingslov som pålegger store selskaper å ha mål for likestilling.

Et krav er at det innen 2015 skal det være minst 40 prosent av hvert kjønn i styret i selskapene. Dette følges tett av det offentlige og av børsen, men er foreløpig en frivillig ordning.

I øyeblikket synes det å være mest trykk i Frankrike. I vår var en delegasjon på ni franske toppolitikere på reise i Norge. De snakket med styrekvinner, NHO, bedrifter, politikere, forskere, jurister samt kvoteringslovens far – Ansgar Gabrielsen. Aftenposten fikk en prat med en svært engasjert gjeng.

–Det er en lang vei frem, men vi er entusiastiske og vi er blitt enda mer oppildnet etter besøket i Norge, sa delegasjonsleder Marie-Jo Zimmermann. Hun representerer UMP, partiet president Nicolas Sarkozy tilhører.

Fransk elektrosjokk

For et par uker siden fremmet parlamentarisk leder i UMP, Jean-François Copé, et forslag for den franske nasjonalforsamling som innebærer at det innen 18 måneder skal det være minst 20 prosent kvinner i styrene i store selskaper. Andelen skal økes til 50 prosent innen fire år.

–Vi vil skape et elektrosjokk, sier Copé til Financial Times. Han er optimistisk med tanke på å få forslaget vedtatt.

I Nederland undertegnet i høst 215 toppkvinner i næringslivet et manifest hvor de krevde en kvoteringslov som ligner den norske. Parlamentet vedtok at alle privateide selskaper med mer enn 50 ansatte bør ha minst 30 prosent kvinner i styrene, og de skal rapportere om dette.

Manifest i Nederland

–Vi er skuffet. Ikke er det sanksjonsmidler, og flere selskaper har allerede begynt å rapportere at de ikke finner kvinner, sier partner Bercan Günel i det nederlandske hodejegerselskapet Women Capital, som tok initiativet til manifestet.

Günel lover å presse på for at parlamentet skal gå lenger. Men trolig vil det ikke vil skje før i 2012, da loven skal evalueres.

Den finske likestillingsministeren Tuula Haatainen har nylig foreslått å innføre en kjønnskvoteringslov for børsnoterte selskaper.

Australian Securities Exchange annonserte for få dager siden at børsnoterte selskaper må sette mål for bedre kjønnsfordeling i sentrale stillinger og rapportere om det.

Blir nedringt

Debatten og engasjementet er hetere enn noen gang, også i en rekke andre land. Mange involverte i Norge er blitt nedringt av presse, politikere og næringslivsfolk fra alle deler av verden. Ansgar Gabrielsen fant tiden inne til å ta seg betalt for å snakke om dette – fordi det tar så mye tid.

Elin Hurvenes i selskapet Styrefaglig Møteplass ble nylig intervjuet av Forbes, og henvendelsene tikker inn fra land som Spania, Tsjekkia, Jordan, Sør-Korea, Brasil og Australia.

–Jeg kunne reist verden rundt nesten hele tiden. Det er ingen tvil om at Norge har klart å sette kvinner i styrene på den globale dagsorden, sier Hurvenes.

Toppmøte i England

Hurvenes etablerte selskapet i 2003, det har som formål å koble styreledere og valgkomiteer med kvinnelige styrekandidater i Norge. Tidligere i år kopierte hun modellen til England. På den første seansen, som ble støttet av Vodafone, Sainsbury’s, Goldman Sachs og PwC, møtte 25 styreledere fra de store selskapene på London-børsen. De fikk møte 50 kvinnelige styrekandidater.

–Interessen blant styreledere for å skaffe flere kvinner til styrene er veldig stor. En av styrelederne sa til meg at den neste de skulle ha inn i styret, skulle være en kvinne – uansett hvor lang tid det ville ta, sier hun.

Marit Hoel, som i en årrekke har forsket på kvinner i styre og ledelse i Norden, ble nylig invitert til å bidra til årets kvinnerapport for den London-baserte børsindeksen FTSE-100. I årets utgave trekkes Norge og Spania frem som forbilder.