• (1/4)
    MANUELT: Med håndverksproduksjon blir ikke hvert brygg alltid helt identisk. Det kan også skje feil. Her er fra venstre Bastien Cannelle, Jørn Are Banne og Adomas Kanopka i gang med å «reparere» en produksjon som ikke gjæret ut slik den skulle på flasken. FOTO: Tor Høvik

Ølhåndverk gir bygdebusiness

Lokale bryggerier står snart for en femtedel av alle jobber blant ølprodusentene og skaper lønnsomme bedrifter. Hos Kinn bryggeri i Florø er hver femte krone overskudd.