Statens folkehelseinstituttet i Sverige har regnet ut at landets kommuner kan spare 2,6 milliarder kroner pr. år hvis de innfører såkalt røykfri arbeidstid. Det er verdien av den arbeidstiden som i dag brukes på røykepauser.

Ekstra fridag

Forskningsleder Karl Erik Lund i Statens institutt for rusmiddelforskning (Sirus) sier flere studier har vist at arbeidsgivere uten tvil har mye å spare på å få de ansatte til å slutte å røyke i arbeidstiden.

— Forskningen viser at det helt klart er penger å spare, men det er tungt å slutte å røyke. Derfor må et forbud følges opp med motivasjon, i form av for eksempel røykeavvenningskurs eller en ekstra fridag. Forskning fra USA har vist at arbeidsgivere får en positiv nettoeffekt økonomisk hvis de legger noen penger i å få de ansatte til å slutte å røyke, sier Lund til Aftenposten.

Koster 45.000 kr. pr. år

I følge de svenske beregningene bruker hver røyker en halvtime hver arbeidsdag på å ta røykpauser. Kostnaden for røyketiden blir da 31.700 svenske kroner pr. røyker.

følge Statens folkehelseinstitutt i Sverige har en røyker i tillegg åtte flere sykmeldingsdager pr. år, og totalkostnaden blir dermed 45.000 svenske kroner pr. år, viser beregningene.

Vil du bli oppdatert på arbeidsmarkedet?

Seks sigaretter i snitt

Det er ikke gjort lignende beregninger i Norge, men Lund mener beregningene høres rimelige ut.

— Norske røykere tar i gjennomsnitt seks sigaretter i arbeidstiden hver dag. Røykerestriksjonene i dag gjør at de aller fleste må forlate arbeidsplassen, og dermed går det nok med en halvtime hver dag. Det er et problem at røykerne kan legitimere pauser, noe ikke ikke-røykerne kan, sier Lund.

- Ikke bare uproduktive pauser

Han mener likevel man ikke bare skal avfeie alle røykepausene som uproduktive.

— Man kan for eksempel ta en jobbtelefon eller gjøre notater mens man har røykepause. I tillegg er det jo en del som arbeider ute og som kan røyke mens de jobber, sier Lund.

- Øker sluttraten

Han kjenner til at flere private foretak har innført røykeforbud i arbeidstiden, og at det er på trappene i enkelte kommuner.

— Jeg har ingen spesiell oppfatning av om dette er noe bedrifter bør gjennomføre eller ikke, men jeg ser at det går i den retningen. Den mest positive effekten er helsegevinsten. Kan man ikke røyke i arbeidstiden, vil sluttraten øke, sier Lund.