200-300 må gå i Røkke-kontrollerte MHWirth

Oljeserviceselskapet MHWirth med kontorer blant annet i Stavanger og Bergen reduserer bemanningen med mellom 200 og 300 personer i Norge, både fast ansatte og innleide.