• PROFT FORHOLD: - Jeg pleier ikke å definere rikdom. Går vi i et kundemøte, er det den enkelte kundes behov som er viktig - uavhengig av størrelse. Du får et profesjonelt forhold til det hele, og jeg tenker ikke på at jeg jobber med penger, sier Ragnvald I. Ree, leder Private Banking Vest i Nordea. FOTO: Håvard Bjelland

Passer på de rikes pengebinge

Kunder med mindre enn to millioner kroner på bok slipper ikke til hos forvalter Ragnvald I. Ree i Nordea.