— Jeg hadde et problem med høyt forbruk. Det begynte tidlig med sykdom i nær familie og så kom jeg skeivt ut. Til slutt var det blitt så gale at jeg ikke turde å stå frem med det. Det var en spiral som var vanskelig å stoppe, forklarte mannen i Bergen tingrett i dag.

I en periode på drøyt seks år, brukte den 55 år gamle mannen rundt 9,5 millioner kroner av selskapets midler til eget formål.

Pengebruken ble blant annet skjult gjennom manipulering av bankbidrag, falske fakturaer og uriktig bokføring. Pengene gikk til privat forbruk, både til ham selv og hans daværende kone.

— Utroskapen anses som grov, særlig fordi den har voldt betydelig økonomisk skade. Som styreleder og ansvarlig for økonomi og regnskap, har han forsømt selskapets anliggender, sa politiadvokat Anders Johnsen om siktelsen.

Avslørt av kompanjong

POLITIADVOKAT: - Utroskapen anses som grov, særlig fordi den har voldt betydelig økonomisk skade, sa politiadvokat Anders Johnsen om siktelsen.
Odd Nerbø

Mannen var medeier, styreleder og økonomisk ansvarlig i et ingeniørselskap i Bergen. Han hadde dermed tilgang til selskapets kredittkort og konti.Utroskapen ble først avslørt da en annen aksjonær avdekket avvik i forbindelse med en deling av selskapet, en såkalt fisjon.

— Han ble overrasket over at det tilsynelatende sto så mye penger på en konto. Da han tilfeldigvis hadde et ærend i banken, stilte han et stikkspørsmål om dette. Da ble avviket avdekket, forklarte siktede i retten.

Ved én anledning prøvde han å stå frem med forholdet, men møtet med kompanjongen ble avbrutt.

— Jeg var både skuffet og lettet over ikke å få fortelle det til ham. Etter hvert ble beløpet så stort at det passerte både én og to millioner. I mitt eget hode var det så grovt, at det å stå frem ble å betrakte som nærmest slutten på alt, sa 55-åringen.

Ved aktors spørsmål om han hadde oversikt over beløpets størrelse underveis, svarte han:

— Ikke fullstendig. Jeg hadde et regneark for å holde kontroll, men ble overrasket over at vi var kommet opp i den størrelsesordenen. Under politianmeldelsen trodde jeg det var snakk om syv millioner kroner.

Dømt til fengsel

I retten møtte 55-åringen til en såkalt tilståelsesdom. Det vil si at han erkjente de faktiske forhold og politiets siktelse mot ham. Han har også samarbeidet med politiet.

Alt dette virket formildende på straffutmålingen, men dommeren fant ikke grunnlag for å gjøre deler av fengselsstraffen betinget. Aktor ba om to år og seks måneder fengselsstraff.

— Retten finner at siktede kan settes i fengsel i to år, konkluderte tingrettsdommer Irene Amundsen.

Forsvarer Fredrik Verling mente at politiets tidsbruk, såkalt liggetid, også måtte virke formildende på straffen.

Han krevde dermed at deler av straffen ble satt til prøvetid og at dommeren skulle behandle ham på «mildest mulig måte».

— Vi tar betenkningstid og vurderer anke, sier Verling.

I samme selskap

For å kunne gjøre opp for seg, har mannen blant annet solgt huset. Han har også faste lønnstrekk hver måned, men forholdet er ikke gått i null.

55-åringen er fremdeles ansatt i selskapet og jobber som senioringeniør og rådgiver.

— Vi har 100 prosent tillit til mannen. Årsaken til det som har skjedd og at det har utviklet seg til en rettssak, skyldes den familiære situasjonen, sier mannens sjef.

De har jobbet sammen i over 30 år og sjefen var også til stede i retten.

— Du sparker ikke en mann som ligger nede, og spesielt ikke når du har ekstremt stor respekt for vedkommende. For meg er dette papirpenger uten betydning og jeg vet at han både direkte og indirekte kommer til å gjøre opp for seg, legger han til.

De to startet selskapet sammen med en tredje person, som var daglig leder i selskapet. I lys av saken er han ikke lenger ansatt.