afp000858246-tfktR1Ty6p.jpg
Økonomi

Her er 2014-regnskapet for Ola Nordmann

Lønninger og pensjoner er de viktigste inntektene for folk flest. Staten påvirker inntektene ved å ta med den ene hånden og dele ut med den andre.

Statistisk sentralbyrå (SSB) har nettopp lagt frem 2014-regnskapet for norske husholdninger.

Dette er en guide gjennom inntekter og utgifter i fjor.

Dette tjente vi i utgangspunktet

I utgangspunktet er inntekter for folk flest knyttet til arbeidsinnsatsen og formuen (kapitalen) de eier. Uten arbeid og uten kapital blir det som regel smått med inntekter i et land.

Men så kommer skatten til fradrag, og vi gir bort noen av pengene

Folk flest får ikke beholde alle inntektene fra arbeid og kapital.

Deretter blir mye av dette delt ut igjen

Men staten gir også penger tilbake til dem som ikke har lønn. Pensjonistene får mest:

På tide å summere opp disponibel inntekt

Til slutt går det an å summere opp lønn, kapitalinntekt, skatter, pensjoner og penger hit og dit til disponibel inntekt for alle familiene i Norge:

Regnet pr. innbygger var dette rundt 250.000 kroner.

Korrigert for prisveksten i 2014 økte den samlede disponible realinntekten i husholdningene med 2,7 prosent. Regnet pr. innbygger var økningen 1,4 prosent i fjor.

Spare eller bruke?

Disponibel inntekt på 1344,3 milliarder kroner kan brukes på to måter: forbruk eller sparing .

8,5 prosent av husholdninegnes disponible inntekt ble spart i fjor (spareraten). Dette var den høyeste spareraten siden 2005 .

Følg Aftenposten Økonomi på Facebook og Twitter!

widget-list