I disse dager skulle partene møtes i Nordhordland tingrett, men rettsmøtet ble avlyst fordi det ble inngått forlik i saken.

- Denne saken har vært helt absurd. Jeg har holdt på med den i tre år og betalt 40.000 kroner i advokatutgifter, men BIR har ikke vært interessert i å finne en løsning, og det har blitt fremsatt krav om tvangssalg for et fillebeløp, sier Fredrik Tønjum, daglig leder i Eikedalen Skisenter.

Stridens kjerne var om skisenteret skulle betale renovasjonsavgift for tre hytter i alpinanlegget. Det er BIR som henter bosset fra private hytteeiere i området, og hytteeierne betaler for dette til Samnanger kommune.

- Men våre hytter er ikke privathytter. De er driftsbygninger. I 2005 kjøpte vi en avfallspresse som en lokal entreprenør tømte. Samtidig ble vi enige med BIR om at renovasjonsavgiften bortfalt. De hentet heller ikke boss i Eikedalen den gang. I forliket som ble inngått, slås det fast at vi nå slipper å betale renovasjonsavgift til kommunen, sier Tønjum.

- Vi gir ikke etter

Han forteller at de ikke hørte noe mer fra BIR, men i 2011 kom selskapet på befaring til Eikedalen. Deretter kom også kravet om at skisenteret skulle betale renovasjonsavgift.

- De sa det ikke ble gjort skriftlig avtale om avgiftsfritak i 2005. De forlangte at vi skulle bruke deres hyttecontainer som ligger om lag en kilometer unna, til tross for at vi selv altså hadde hatt egen bosspresse og container i flere år. Husholdningsavfallet fra anlegget havner i denne, og vi har avtale med ulike bedrifter om spesialavfall som metall og spillolje, legger han til.

Han mener BIR gjennom Samnanger kommune, som er en av eierkommunene i selskapet, forsøkte å få gjennom et tvangssalg av skisenteret for å få krevd inn beløpet. Tønjum sier det aldri var aktuelt å betale regningen, som også ble sendt til inkasso.

- Vi gir ikke etter for overdreven misbruk av offentlig makt i regi av Samnanger kommune. Vi beklager at ledelsen i kommunen ikke har vist mer styrke overfor BIR. Det er de som har presset på, sier Tønjum.

Reagerer på påstand

Rådmann i Samnanger kommune er Tone Ramsli. Hun kan forstå at Tønjum er frustrert, men mener han går for langt i sine uttalelser.

- Jeg reagerer sterkt på at han sier han er utsatt for offentlig maktmisbruk. BIR har ment at skisenteret skulle betale renovasjonsavgift. Fordi vi er en av flere eierkommuner i BIR, må vi kreve inn gebyret som de argumenterer for, selv om vi altså har ment at det var tvilsomt at skisenteret skulle betale. Vi er enig med Tønjum i at de tre hyttene må regnes som næringsbygg, sier hun.

Rådmannen forteller at Tønjum kontaktet henne om saken og at hun har engasjert seg, men at det er ordføreren som har signert forliket med skisenteret.

- Jeg mener at kontakten mellom BIR og oss ikke har vært god nok før det ble tatt ut stevning til retten, sier Ramsli.

BIR vil følge opp

BIR deler ikke hennes syn på at skisenteret ikke skal betale renovasjonsavgift.

- Vi forvalter renovasjonen i området og gjør det ut fra gjeldende regler. Vi står fast på at vi mener at det skal betales renovasjonsavgift for de tre hyttene, men vi konstaterer at det er inngått forlik i saken. Det tar vi til etterretning, sier Ove-Henning Bjørsvik, daglig leder i BIR Privat.