Får god hjelp av bedre tider

Regjeringen vil neste år ha en mindre vekst i bruken av oljeinntekter enn de siste årene. Likevel budsjetterer de med litt høyere økonomisk vekst, noen flere jobber og lavere ledighet.

Publisert:

TROR PÅ LITT BEDRING: Statsminister Erna Solberg (H) forventer litt bedring på de fleste områder neste år. Til og med oljeinvesteringene vil få en liten vekst, tror hun. Foto: Butt, Mariam / NTB scanpix

Statsminister Erna Solberg har lenge uttrykt at det er slutt på tidene hvor budsjettene handler om å fordele veksten i oljeinntektene.

– For å trygge velferden må vi skape flere lønnsomme arbeidsplasser og få bedre kvalitet ut av hver skattekrone vi bruker, skriver finansminister Siv Jensen i en pressmelding om statsbudsjettet for neste år.

I dette arbeidet har regjeringen god hjelp av en positiv utvikling i de internasjonale konjunkturene. Her hjemme har det bidratt til at den økonomiske veksten er justert opp med 0,4 prosentenheter til 2,0 prosent, sammenlignet med revidert nasjonalbudsjett for i år.

Les også

Dette betyr statsbudsjettet for lommeboken

Tror på oljevekst

Etter flere år med sterke fall i oljeinvesteringene budsjetterer regjeringen med en vekst i disse investeringene på 2,2 prosent neste år. Det er godt nytt for Vestlandet.

Regjeringen venter videre at nedgangen i sysselsettingsandelen har stanset opp, og at ledigheten vil gå videre ned.

Bruken av oljeinntekter er anslått til 2,9 prosent av kapitalen i Oljefondet. Det er litt lavere enn den såkalte handlingsregelen gir anledning til på 3,0 prosent.

Les også

Disse veiene får penger i Hordaland

Av konkrete forslag på ulike områder foreslår regjeringen blant annet følgende overfor Stortinget:

Lavere skatter

 • Redusere selskaps- og personskatten fra 24 til 23 prosent.
 • Justere den progressive trinnskatten, slik at de fleste får lavere skatt på sist tjente krone.
 • Øke rabatten for verdisetting av aksjer og driftsmidler i formuesskatten.
 • Redusere kommunenes anledning til å øke eiendomsskatten med maksimalt en promille i året.

Høyere skatter

 • Å avvikle skatteklasse 2, som brukes av ektepar hvor den ene parten har lav inntekt.
 • Øke den lave satsen på moms fra 10 til 12 prosent.
 • Avvikle fordelen for elbiler i firmabeskatningen og innføre en viss engangsavgift på de tyngste elbilene, som de største Tesla-bilene.
 • Differensiere engangsavgiften for ladbare hybridbiler etter elektrisk rekkevidde.

Bedre kunnskap

 • 1,5 milliarder til videreutdanning av lærere.
 • 40 millioner til yrkesfagene, blant annet til å innføre en lektor 2-ordning for disse fagene.
 • Penger til over 600 fagskoleplasser og opptrapping av 500 IKT-studieplasser.
 • Øke studiestøtten for heltidsstudenter med en kvart måned.

Veier og jernbane

 • Å øke bevilgningene i Nasjonal transportplan med tre milliarder til 61 milliarder neste år.
 • Bruke 23,1 milliarder på jernbaneformål.
 • Øke tilskuddet til kollektivprosjekter i de største byene.

Andre forslag

 • Fergefylkene får 100 millioner kroner til fordeling for å bedre infrastruktur for folk og næringsliv langs kysten.
 • Kommunene får blant annet 300 millioner i opptrappingsplan på rusfeltet. 200 millioner til tidlig innsats i barnehage og skoler og 200 millioner til forebyggende tiltak for barn, unge og familier.
 • Videreføre den særskilte innsatsen for unge arbeidsledige under 30 år som trenger arbeidsrettet tilbud.
Publisert: