Disse skal sitte i strømpris-utvalget

Regjeringens strømprisutvalg får representanter fra LO og NHO i tillegg til eksperter fra selskaper som Thema Consulting, Refinitiv, Volue, Hjort og Universitetet i Tromsø.

Olje- og energiminister Terje Aasland (Ap).
Publisert: Publisert:

I forrige uke sa regjeringen at den ville nedsette et utvalg som skal se på hvordan strømprisen fastsettes, og i tillegg vurdere flere tiltak knyttet til strømeksporten og prissmitte fra Europa.

Nå er det klart hvem som blir medlemmer i utvalget, som ledes av Sintef Energis Inge Røinaas Gran. Både LO og NHO blir representert, og i tillegg er det eksperter fra advokatfirmaet Hjort, Universitetet i Tromsø og ulike analysemiljøer.

Utvalget skal levere en rapport til Olje- og energidepartementet innen 15. oktober.

Slik blir sammensetningen av utvalget:

  • Inge Røinaas Gran, administrerende direktør i Sintef Energi (leder)
  • Håkon Taule, partner i Thema Consulting
  • Petter Vegard Hansen, Refinitiv
  • Lene Hagen, senioranalytiker i Volue
  • Jannicke Hilland, Telenor Infrastruktur (tidligere sjef for kraftselskapet Eviny)
  • Kristin Bjella, partner i advokatfirmaet Hjort
  • Markus Hoel Lie, professor ved juridisk fakultet, Universitetet i Tromsø
  • Svein Sundsbø, pensjonist (tidligere statsråd for Sp og konserndirektør i Elkem)
  • Nina Lillelien, samfunnsøkonom i NHO
  • Nora Hansen, LO

– Kald og faglig analyse

Utvalgsleder Inge Røinaas Gran er administrerende direktør i Sintef Energi. Dette er en del av det uavhengige forskningsinstituttet Sintef, som Sintef Energi forsker blant annet på energieffektivitet, fangst og lagring av CO₂, havvind, vannkraft, hydrogen, batterier og solkraft.

Utvalget skal blant annet svare på hvordan Norge kan dempe prissmitten fra Europa. Siden sommeren 2021 har strømprisene i det sørlige Norge vært svært høye. Ekspertene har pekt på de høye prisene i Europa, som har vært preget av reduserte gassleveranser fra Russland. Disse prisene har smittet over fordi Norge er tett koblet til det europeiske markedet gjennom kraftkabler.

– Vi har et markedssystem i dag. Hvis vi skal fjerne prissmitten fra Europa, hvor store endringer vil det kreve?

– Dette er spørsmål vi skal jobbe med i utvalget, så det er for tidlig for meg å kommentere på det nå. Vi har fått et mandat med en del konkrete spørsmål. Dette er en oppgave jeg tar på alvor og vi må analysere disse tiltakene så godt vi kan. Det arbeidet gleder jeg meg til å starte på, og jeg oppfatter at det er en god sammensetning av dette utvalget, sier Gran til E24.

– Hvor omfattende endringer som kan kreves, det er nettopp en del av de spørsmålene vi skal jobbe med. Og jeg vil ikke forskuttere utvalgets konklusjoner, legger han til.

Utvalgsleder Inge Røinaas Gran er administrerende direktør i Sintef Energi.

– Med så mange medlemmer som er knyttet til kraftbransjen, så tenker kanskje noen at konklusjonen vil bli at systemet bør bevares omtrent som i dag. Hva tenker du om det?

– Det er kanskje mer naturlig å stille det spørsmålet til dem som har satt sammen utvalget. Det har ikke jeg hatt noen innflytelse på. For egen del oppfatter jeg ikke at jeg har noen spesielle føringer eller interesser, men at jeg står fritt og uavhengig og vil vurdere effektene av de ulike forslagene som er listet opp i mandatet, og gi en så kald og faglig analyse av dem som mulig, sier Gran.

Vedum: Norge kan reforhandle utenlandskabler neste høst

– Sikre forsyningssikkerheten

Olje- og energiminister Terje Aasland påpeker at utvalget skal vurdere tiltak som kan sikre strømbrukere lavere og mer forutsigbare priser.

– Modellene som vurderes av utvalget skal kunne sikre den norske forsyningssikkerheten på kort og lang sikt, sier Aasland ifølge en melding.

– Det er også viktig å gi nødvendige incentiver til kraftproduksjon, riktig magasindisponering, kraftutveksling og forbruksadferd som er i tråd med dette, sier Aasland.

Tirsdag skal energiministeren svare på folks strøm-spørsmål sammen med statsminister Jonas Gahr Støre.

Regjeringen legger frem nye strømtiltak

Dette skal utvalget vurdere

Utvalget som nå er dannet skal vurdere strømpris-tiltak innenfor Norges handlingsrom i EØS-avtalen. Det skal også ta hensyn til EUs arbeid med å reformere kraftmarkedet.

– Det som skal vurderes er blant annet et eget prisområde for utenlandskablene, differensiering av spotmarkeder i henholdsvis innenlands forbruk og kraftutveksling, virkemidler for å begrense eksporten når fyllingsgraden i flerårsmagasinene avviker fra median fyllingsgrad og ulike typer avgift for krafttransport, sa finansminister Trygve Slagsvold Vedum i forrige uke.

Utvalget ble satt ned etter krav fra støttepartiet SV.

Regjeringen fikk nylig overlevert en rapport fra Energikommisjonen. Denne handlet ikke om strømprisene på kort sikt, men om hvordan Norge kan sikre overskudd på kraft i tiårene som kommer. Kommisjonen anbefalte å sette mål om utbygging av 40 terawattimer (TWh) ny kraftproduksjon og energieffektivisering på 20 TWh frem mot 2030.

Energikommisjonen: – Behov for et taktskifteVedum: Norge kan reforhandle utenlandskabler neste høst
Publisert: