SAS lover full betaling til de norske kreditorene

(E24): SAS lover å betale sine norske leverandører av varer og tjenester alt de skylder dem. Flere av disse kreditorene måtte i fjor nøye seg med kun 5 prosent av hva Norwegian da skyldte dem.

Konserndirektør Kjetil Håbjørg lover at alle SAS’ norske leverandører av varer og tjenester skal få betalt.
Publisert: Publisert:

Da SAS søkte konkursbeskyttelse i USA 5. juli, skyldte flyselskapet statlige Avinor 141 millioner kroner. Det er ikke mer enn drøyt et år siden Avinor tapte cirka 150 millioner kroner som da også usikret kreditor i Norwegian.

Men i motsetning til den gangen, så har SAS nå betalt Avinor hva de skyldte pr. 5. juli. Og kunde-leverandørforholdet mellom SAS og Avinor går videre som normalt.

– Vi vil tro at dere i Avinor er godt fornøyd med at SAS har fortsatt å betale sine forpliktelser?

«Vi har lagt til grunn at Avinors leveranser utgjør grunnleggende tjenester for fortsatt drift av SAS. Vi forventer at SAS løpende innfrir sine forpliktelser til Avinor på normale forretningsmessige vilkår og er selvfølgelig tilfreds med at dette er tilfelle.»

Det svarer konsernsjef Abraham Foss i Avinor i en e-post, til E24.

Avinor og konsernsjef Abraham Foss har fått de 141 millioner kronene som SAS skyldte da selskapet søkte konkursbeskyttelse i USA 5. juli.

– Kan drive vanlig

Skal vi tro SAS, så har heller ikke mindre, usikrede norske kreditorer grunn til å frykte at det skal gå med dem som det gjorde med Norwegians kreditorer. Disse fikk våren 2021 utbetalt bare litt over 5 prosent av hva de hadde til gode.

SAS fikk fredag kveld godkjennelse av en amerikansk dommer til å ta opp et rådyrt brolån på 700 millioner dollar. De første 350 millionene utbetales straks. Det betyr nesten 3,5 milliarder norske kroner tilført SAS over natten.

– Det fine med den amerikanske løsningen er vi kan ta tak i den gjelden vi må kutte, og at vi kan få gjort om gjeld til egenkapital. Men samtidig kan vi drive vår vanlige virksomhet, sier konserndirektør og SAS Norge-sjef Kjetil Håbjørg.

– Det siste betyr at våre leverandører i Norge får betalt som normalt. Vi gjør opp for oss når vi kjøper varer og tjenester. Og vi betaler refusjon til våre kunder som ble berørt av streiken.

– Det betyr at alle usikrede norske kreditorer vil få full betaling?

– Det er korrekt, svarer Håbjørg.

SAS har fått lov av den amerikanske dommeren til å betale sine mindre, norske kreditorer som normalt. Og tillegg har heller ikke amerikanske domstoler noen makt overfor kreditorer som ikke har noen virksomhet i USA.

Les også

SAS har én uke til å betale streikerammede kunder

Taxiselskaper får pengene sine

Det Håbjørg sier, bekreftes av småkreditorene Møre og Romsdal Taxitjenester og Nordland Taxi. Begge disse er blant de cirka 90 norske, usikrede kreditorene som er ført opp i amerikanske rettsdokumenter. Nå dynges de ned av slike dokumenter selv, men det viktigste for dem er at SAS faktisk betaler.

– Vi har ikke fått alle pengene ennå, men det er hva vi er forespeilet av SAS. Det er vi blitt forsikret om, sier daglig leder Roger Aarø i Møre og Romsdal Taxitjenester.

Selskapet kjører crew og forsinket bagasje i hele fylket. – De pengene har vi fått, sier daglig leder Tony Gudvangen i Nordland Taxi om hva de hadde utstående hos SAS pr. 5. juli i år.

Begge disse selskapene var også usikrede kreditorer i Norwegians finansielle rekonstruksjon. Nordland Taxi tapte da 78.000 kroner av de 82.000 kronene de hadde til gode hos Norwegian.

Et tjuetall taxiselskaper spredt utover hele landet er blant de usikrede, små norske kreditorene til SAS. De kjører crew til og fra flyplassene.
Les også

Dommer godkjenner kriselån til SAS

Alt handler om leasinggjelden

Når SAS nå betaler sine små, usikrede kreditorer som normalt, så kan man spørre seg om hva som er hensikten med å søke konkursbeskyttelse i USA? Svaret er den prosessen handler mest om SAS’ kjempestore forpliktelser overfor internasjonale leasingselskaper.

En svært viktig del av prosessen i USA er få kansellert leasingavtaler på store langdistansefly som SAS ikke har bruk for lenger. I tillegg ønsker SAS å reforhandle flere leasingavtaler. SAS mener de i dag betaler altfor mye.

– Vi er opptatt av at vi skal ha konkurransedyktige betingelser i alle markedene vi opererer i. Vi trenger det også for eksempel på våre leasingavtaler, sier SAS Norge-sjefen.

Næringsminister Jan Christian Vestre kan, i motsetning til de aller fleste andre norske kreditorer, ikke regne med å få tilbake alle pengene han har til gode hos SAS.

Staten må ta tap

Til slutt vil SAS bytte om 20 milliarder svenske kroner i gjeld til større kreditorer og noe som kalles hybridkapital om til egenkapital.

En stor usikret kreditor som den norske staten kan ikke regne med å få tilbake alle pengene sine. Norge vil trolig få en avkorting på utestående i tillegg til at gjelden gjøres om til egenkapital. SAS skylder staten 1,5 milliarder kroner.

Men så lenge som prosessen med å komme seg gjennom den amerikanske konkursbeskyttelsen, kalt Chapter 11, går videre, så berøres ikke de norske småkreditorene.

Disse må likevel være klar over faren for at Chapter 11-prosessen ikke lykkes og SAS likevel ender med å bli slått konkurs. I så fall risikerer de å tape alt de på et slikt tidspunkt har utestående.

Publisert: