Verste år for hedgefond siden finanskrisen

2022 ligger an til å gi den dårligste inntjeningsutviklingen for hedgefond på 14 år. Likevel har de klart seg bedre enn aksjemarkedet generelt.

Det har vært et tungt år for aksjemarkedene mange steder i verden, inkludert her på Wall Street i USA.
Publisert: Publisert:

Finansmarkedene har vært alt annet enn rolige og fredelige i 2022.

Skyhøy prisvekst i kjølvannet av coronapandemien, et sterk arbeidsmarked, kraftige renteøkninger fra sentralbanker og krig i Ukraina er bare noe av det som har satt sitt preg på året.

Det har bidratt til store svingninger, og nedgang i aksjemarkedene flere steder.

Hedgefond ligger an til ha sitt dårligste inntjeningsutvikling siden 2008, under finanskrisen, skriver Reuters.

Inntjeningen styrer mot å falle 6,5 prosent i 2022, ifølge investeringsdatafirmaet Prequin. Det vil være den tyngste utviklingen siden nedgangen på 13 prosent i 2008.

– Med fall i nesten alle aktivaklasser, med energi og råvarer som de nevneverdige unntakene, har det vært veldig få muligheter for investorer til å unngå tap, sier Graham Harrison, sjef i Asset Risk Consultants, til Financial Times.

Verre for aksjer

Hedgefond er investeringsselskap eller fond som ofte har svært frie mandater, og kan spre pengene på flere plasseringsformer, markeder og strategier.

De kan investere i både aksjer, obligasjoner, valuta, råvarer og derivater. Disse fondene kan også drive med shorthandel, som innebærer veddemål på at for eksempel en aksje faller.

De fleste hedgefond har som mål å gå i pluss uansett hvordan markedet utvikler seg. De gjør det ofte bedre enn aksjefond i nedgangstider, men dårligere i oppgangstider.

At hedgefond gjør det bedre i tunge år ser også ut til å være tilfellet i 2022.

Et av målene som brukes på utviklingen i det globale aksjemarkedet er MSCI World Index. Den inkluderer markedsutviklingen i en rekke vestlige land, i tillegg til viktige asiatiske markeder som Japan, Hongkong, Singapore, og Australia.

Indeksen er ned mer enn 18 prosent i 2022.

– Veldig sensitive for makrohendelser

Obligasjonsmarkedet, en annen sentral arena for investeringer, har også blitt hardt rammet i et år preget av sterk prisvekst og rentehevinger. Markedsverdien til obligasjoner, som har en gitt rente, blir i utgangspunktet mindre nå markedsrenten går opp.

Bloombergs Global Aggregate obligasjons-indeks er ned rundt 16 prosent for året.

– Mer enn noen gang i nylig historie har både aksjer og obligasjoner vært veldig sensitive for makrohendelser, spesielt inflasjonsavlesninger, sier Meisan Lim, sjef for hedgefondanalyse hos Cambridge Associates til Reuters.

Markedsutviklingen har gjort 2022 til et tøft år for forvaltere generelt. I tillegg har prisene økt mye. Samlet gjør det 2022 til et av de mest utfordrende årene på lenge med tanke på å bevare verdier, skriver Financial Times.

– Dette har vært et av de mest betydelige årene med rikdomsødeleggelse på nesten 100 år, sier Renaud de Planta, sjef hos den sveitsiske forvalteren Pictet, til avisen.

– Om man ser enkelt på det, kan mange investorer ha mistet mer enn en fjerdedel av sine inflasjonsjusterte verdier, sier de Planta videre.

Publisert: