Ferskere søk hos AltaVista

Søketjenesten AltaVista hekter nyheter til resultatene. Nettbrukerne finner dermed mer oppdatert informasjon.