Satser 10 milliarder på boligmarkedet offshore

Prosafe får i år og neste år levert fire boligrigger.