Avisa Financial Times har fått tilgang til en kopi av forslaget. Meningen er å utnevne en ny europeisk «budsjettkommissær» som skal kontrollere alle beslutninger som påvirker statsbudsjettet i betydelig grad.

Bakgrunnen for det oppsiktsvekkende forslaget er de store økonomiske problemene i Hellas. Underskuddet på statsbudsjettet er fortsatt stort, og landet har ikke oppfylt EUs krav for å gi Hellas mer økonomisk krisehjelp.

«Hellas må akseptere å overgi suvereniteten over budsjettet til det europeiske nivået for en viss periode», heter det i forslaget.

En kilde i EU-hovedstaden Brussel bekrefter overfor nyhetsbyrået Reuters at forslaget er lagt fram av Tyskland. En tjenestemann i det greske finansdepartementet avviser imidlertid at noen av eurolandene har foreslått å la EU overta ansvaret for gresk finanspolitikk.

– Det er interne diskusjoner innen eurogruppen og flere forslag, hvorav ett kommer fra Tyskland, om hvordan man på en konstruktiv måte skal håndtere hjelpeprogram som stadig vekk er ute av kurs, om hvorvidt dette bare kan overses eller om vi skal si at det er nok, sier kilden.

Gjeld før lønn

Den tyske planen skal innebære at Hellas kun får bruke penger på normale budsjettposter etter at avdrag og renter er betjent.

Dokumentet viser at man tenker seg at Hellas ikke lenger vil kunne true sine långivere med konkurs hvis landet tvinges til å betale renter og avdrag på statsgjelden før regjeringen kan bruke penger på vanlige budsjettposter, det vil si blant annet lønninger, pensjoner og helseutgifter.

En tjenestemann i det greske finansdepartementet avviser at noen av eurolandene har foreslått å la EU overta ansvaret for gresk finanspolitikk. Han sier også at han ikke vil kommentere opplysninger som er basert på ikke navngitte kilder. Selv ønsker han også å være anonym.

Vil provosere

De tyske forslagene er ventet å utløse kraftige reaksjoner i Hellas, der det også går mot nyvalg 8. april. Mange grekere anklager politikerne for allerede å ha overlatt mye av landets suverenitet til land som Tyskland og Frankrike, og de vil trolig bli kraftig provosert av at landet risikerer å miste enda mer av selvråderetten.

Hellas ligger for tiden i forhandlinger med banker og andre private finansinstitusjoner som har godtatt å slette deler av den greske statsgjelden. Partene er foreløpig ikke enige om hvor store tap bankene skal ta, og det er nå bare et par dager igjen før EU-toppmøtet i Brussel, mandag 30. januar.

Både Hellas og EU håper på å få i havn en avtale før toppmøtet.

Hvis ikke forhandlingene gir resultater i løpet av kort tid, risikerer Hellas en såkalt ukontrollert konkurs når de neste innbetalingene på utenlandsgjelden forfaller i mars.

For å kunne betale trenger Hellas et nytt kriselån fra EU, IMF og Den europeiske sentralbanken, Men en avtale med de private kreditorene er en betingelse for at Hellas skal få mer krisehjelp.