• (1/4)
    DYR STEREO: Eieren av denne bilen meldte fra om at han hadde et stereoanlegg til 50.000 kroner i bilen. Da bilen ble dratt opp fra sjøen, viste det seg at verdien på stereoen var 3000 kroner.

Eieren sa at stereoen var verdt 50.000...

Da bilen ble dratt opp fra sjøen, viste det seg at verdien på stereoen var 3000 kroner.