–Vi har helt fra starten av sagt at vi vil stå opp for euroen, sa Merkel onsdagda hun besøkte Verdens økonomiske forum i Davos i Sveits.

Tysklandvil imidlertid ikke komme med tomme løfter eller gå så langt at landet setterseg selv i fare, fastslo hun.

–Hvis Tyskland for eksempel på vegne av alle de andre medlemslandene lover noesom det ikke vil være mulig å levere dersom markedene virkelig begynner åangripe oss, da har vi så visst en åpen flanke, sa Merkel.