Vil kopiere Aker BP-modellen med fornybarselskapet

Aker jobber med å få på plass en langsiktig finansieringsstruktur i Aker Horizons og varsler oppkjøp av mer modne fornybarselskaper fremover.

Konsernsjef Øyvind Eriksen i Aker (t.v.) og Kristian Røkke, konsernsjef i Aker Horizons. Arkivbilde.
Publisert: Publisert:
icon
Denne artikkelen er over ett år gammel

Da Kjell Inge Røkkes Aker la frem kvartalsrapporten fredag, oppsummerte man i praksis én av de mest hektiske periodene i konsernets historie.

Samtidig som man har måttet håndtere coronapandemien, har det vært satt inn store ressurser på å etablere fornybarsatsingen.

I fjor sommer ble arbeidet satt i gang med å skille ut havvind og karbonfangst fra Aker Solutions inn i to nye børsnoterte selskaper. Samtidig ble porteføljeselskapet Aker Horizons etablert.

De siste månedene har man samlet alle de grønne selskapene i Aker-systemet inn under Aker Horizons-paraplyen, inkludert Rec, i tillegg til at oppkjøpene i irske Mainstream Renewable Power og vannkraftleverandøren Rainpower har blitt annonsert.

Dessuten har Aker etablert det nye selskapet Aker Clean Hydrogen, og både dette og morselskapet Aker Horizons har blitt tatt på børs.

Totalt har 12 milliarder kroner blitt hentet inn til Horizons og Clean Hydrogen i form av emisjoner (frisk aksjekapital) og obligasjonslån.

Det betyr ikke at Aker er ferdige i arbeidet sitt.

– Vi jobber med å sette opp Aker Horizons langsiktige kapitalstruktur, sa konsernsjef Øyvind Eriksen i Aker under kvartalspresentasjonen fredag.

Les også

Kjell Inge Røkkes Aker satte nesten ny rekord: Nettoverdiene økte til 62,2 milliarder

Vil kopiere oljeoppskriften

Selv om det er hentet inn mye penger, så peker Aker-sjefen på at Aker Horizons har en «portefølje med betydelig investeringsbehov og vekstpotensial», i et intervju med E24.

I tillegg til oppbyggingen av hydrogensatsingen i Clean Hydrogen, er det også vindprosjekter, karbonfangst og mye annet som krever kapital – også der man ikke har inntekter av betydning i dag.

– Vi er imponert over den utbyggingsporteføljen som Horizons-selskapene allerede har skaffet seg, og vi forventer at flere utbyggingsprosjekter vil bli identifisert og realisert, sier Eriksen.

Når de nå planlegger for hvordan man skal ha nok kapital til å finansiere dette, jobber man med kapitalstrukturen i både Aker Horizons og alle selskapene i deres portefølje.

Les også

Aker gir ikke opp Pecan-feltet i Ghana: Utelukker ikke et nedsalg

– Det er klare paralleller til hvordan vi tilnærmet oss oppbyggingen av Aker BP, sier Øyvind Eriksen.

Aker tok oljeselskapet Det norske og gjennomførte en rekke oppkjøp. De tre største er oppkjøpene av Marathon, Hess’ og BPs norske virksomhet (BP ble med videre som medeier i Aker BP).

Dette sikret Aker BP en produksjon og løpende inntekter (kontantstrøm) som bidro til å forenkle videre ekspansjon og investeringer. Denne modellen ser altså Aker for seg å kopiere i fornybar med Aker Horizons.

– Strategisk vil Aker Horizons jobbe med finansiering av enkeltprosjekter fra eksisterende finansieringskilder, men det er også en viktig utvikling å komplementere porteføljen med enkeltselskaper som har eiendeler i drift, og som genererer en forutsigbar kontantstrøm, sier Eriksen.

– Vil dere gjøre Aker Horizons mer selvfinansierende?

– Aker er beredt til å bidra til utviklingen av Horizons og andre deler av porteføljen, men investeringsbehovet i Horizons overstiger det som vil være en riktig kapitalallokering for Aker alene, sier Eriksen.

– Vårt bidrag vil selvsagt ikke dekke 100 prosent av behovet, og derfor har Aker Horizons allerede hentet kapital også fra andre kilder. Det vil selskapet fortsette med, legger han til.

Les også

Aker Horizons øker lånefasilitet til fire milliarder kroner

To veier til kontantene

Aker-sjefen streker opp to veier til denne kontantstrømmen.

Den første er gjennom oppkjøpet av irske Mainstream Renewable Power.

– Det er det største oppkjøpet vi har gjort i nyere tid. De har vært mer en utvikler enn en eier av fornybarprosjekter, men med Aker Horizons har de mulighet til å beholde en del av prosjektene de utvikler, for eksempel vindparker i Chile, sier Eriksen.

Aker Horizons skal altså bidra med kapital slik at Mainstream Renewable Power ikke «må» selge ut utbygde prosjekter for å ha penger til nye.

– På den måten kan de bidra til å bygge en portefølje av virksomheter som genererer kontantstrøm, som i neste omgang kan være med å bidra til investeringer andre steder i Horizons-porteføljen, fortsetter han.

Den andre måten er at Aker Horizons kjøper opp flere og mer modne selskaper.

– Som eier er Aker opptatt av å få inn mer modne virksomheter, slik oppkjøpet av BPs norske virksomhet bidro til å få inn felt i drift og kontantstrøm i Aker BP. Det bidro til at man blant annet kunne gjøre den viktige investeringen i Johan Sverdrup-feltet.

Det gigantiske Johan Sverdrup-feltet kom i drift høsten 2019 og begynte da å gi inntekter. Før det måtte Aker BP, Equinor, Lundin, Total og Petoro legge ut store beløp i investeringer.

Les også

Aker Horizons inn i Yaras elektrifiseringsprosjekt i Porsgrunn

– Ikke den verdiutviklingen vi hadde håpet på

Selv om Aker så langt ikke har hatt noen problemer med å få investorer til å stille med kapital til fornybarsatsingene, har kursutviklingen vært negativ i det siste.

E24 skrev fredag morgen om den sprikende kursutviklingen i Aker-porteføljen.

Aker Horizons hentet kapital til 35 kroner tidligere i år, men har siden falt og endte på 26,20 kroner torsdag. I Aker Clean Hydrogens tilfellet er fallet fra 16 til 8,2 kroner.

– Reduserer dette kursfallet mulighetene deres fremover i fornybarsatsingen?

– Vi oppfatter det ikke sånn, kanskje tvert imot. Vi opplever stor interesse for Aker Horizons, og et stadig økende tilfang av prosjekter og mulige transaksjoner, sier Eriksen.

– Er det noe dere i ettertid mener dere kunne gjort annerledes i disse noteringene, eller ser dere kursfallet i sammenheng med eksterne faktorer utenfor deres kontroll?

– Vi er overbevist om at vekst- og verdiskapningsmulighetene i fornybar energi og grønn teknologi er uendret. Det er selvfølgelig synd at markedet har endret seg etter noteringene, slik at noen av dem som investerte tidlig ikke har hatt den verdiutviklingen vi hadde håpet på, og planlagt for, sier Eriksen.

– Vårt syn på potensialet i Aker Horizons er imidlertid ikke endret, legger han til.

Les også

Forvaltere holdt seg unna noteringen: Kjempesmell for Folketrygdfondet i Aker Clean Hydrogen

Har satt av en halv milliard til bitcoin

I tillegg til å investere en halv milliard i fornybaraksjen Aker Horizons, har Aker også investert en halv milliard i aksjer i Seetee – et nyetablert bitcoin-selskap – i første kvartal.

Seetee skal både investere i bitcoin og systemer som muliggjør bruken av det.

Aker-systemet sier at de er det første store selskapet i Skandinavia som har investert i bitcoin, men på verdensbasis er Aker ikke alene.

Tesla og gründer Elon Musk har også investert stort i kryptovalutaen. Tesla varslet i sin rapportering til det amerikanske finanstilsynet SEC at de ikke vil bokføre gevinster selv om bitcoin-kursen skulle stige, men at de åpner for å gjøre nedskrivninger av investeringen, hvis kursen faller.

– Hvordan vil Aker bokføre investeringen i Seetee, vil den svinge med bitcoin-kursen?

– Den er satt til bokført verdi, altså cirka 500 millioner, per første kvartal. Fremover vil vi sette den laveste av bokført verdi eller markedsverdi, sier finansdirektør Svein Oskar Stoknes.

Dermed legger Aker seg i praksis på samme linje som Tesla.

Akers konsernsjef Øyvind Eriksen påpeker at Aker heller ikke endrer den bokførte verdien av andre selskaper i porteføljen basert på underliggende priser, for eksempel oljeprisen når det kommer til Aker BP.

Publisert: