Norwegian oppgraderer reisen for kreditor Iselin Nybø

Norwegian bedrer sitt tilbud til staten. Næringsminister Iselin Nybø kan nå kanskje redde alle de 3 milliarder kronene som ble gitt i statlige garantier i 2020.

Norwegians finansdirektør Geir Karlsen (t.v.) og konsernsjef Jacob Schram lover nå Iselin Nybø en reise med mindre tapt bagasje enn tidligere.
Publisert: Publisert:
icon
Denne artikkelen er over ett år gammel

Norwegian er nå i sluttspurten med å sikre kreditorenes støtte til deres store redningsplan.

Flyselskapet satser i Irland på at leasingselskapene skal gi dem et flertall blant kreditorene der.

Her i Norge ser det ut til å være staten som kreditor som skal sikre flertall for løsningen.

Staten ved Iselin Nybø og Avinor-eier Knut Arild Hareide blir Norwegians største usikrede kreditor de neste årene.

Nye penger skal gi mindre tap

I det aller siste tilbudet fra Norwegian oppgraderes nå betingelsene for det såkalte hybridlånet fra staten.

Næringsminister Iselin Nybø har fra før sikret seg støtte i Stortinget til å satse 1,5 milliarder kroner i et slikt lån. Lånet er et såkalt evigvarende hybridlån som kan gjøres om til aksjer.

Nybø har argumentert med at det vil være en fordel for Norge at Norwegian overlever og at flytilbudet i landet opprettholdes.

I tillegg har Norwegian lovet at nye 1,5 milliarder kroner vil kunne redde det meste av en tidligere avgitt statsgaranti på 3 milliarder kroner fra i fjor vår.

Norwegian skylder også statlige Avinor store penger.

Lover 750 millioner i mindre tap

Alle kreditorer som investerer i hybridlånet skulle, ifølge det første tilbudet, også få 150 prosent av det beløpet i form av et seksårig rentefritt lån.

For staten lå det an til at 1,5 milliarder nye kroner investert dermed kunne redde 2,25 milliarder kroner av statsgarantien fra 2020.

Men nå har Norwegian oppgradert tilbudet for Nybøs videre reise som kreditor.

Nå lover de at 200 prosent av hver ny krone inn i hybridlånet også gir andeler i et rentefritt lån.

For staten betyr det at alle de 3 milliarder kronene som ble gitt i statsgarantier i 2020 nå kan reddes.

Differansen er på 750 millioner kroner i statens favør sammenlignet med det første tilbudet.

Næringsminister Nybø ønsket mandag ikke å svare på Aftenposten/E24s spørsmål om Norwegians nye tilbud til henne.

Heller ikke Norwegians informasjonsdirektør Esben Tuman vil si noe konkret:

– Dette er en svært krevende prosess med mange involverte parter. Basert på en helhetlig vurdering har vi konkludert med at det var riktig å endre betingelsene på enkelte elementer i planen for rekonstruksjon.

Næringsminister Iselin Nybø spiller kvitt eller dobbelt med Norwegians konsernsjef Jacob Schram.
Les også

Hvis Norwegian-aksjen er riktig priset, skal Flyr-aksjen fly høyt

Nybø spiller kvitt eller dobbelt

Et visst tap blir det på staten likevel, ved at disse pengene vil løpe rentefritt i flere år.

Men det er likevel ingenting mot milliardtapet som vil oppstå dersom Norwegian skulle gå konkurs i år uten statens støtte.

Da vil også Avinor tape alt de har til gode. Og det samme gjelder for norske skattemyndigheter.

Men samtidig er det klart at Nybø nå spiller kvitt eller dobbelt.

Staten må fly langdistanse

Staten blir nå eksponert med lån til Norwegian minst frem til høsten 2026.

Hvis Norwegian går konkurs i løpet av de nærmeste 5–6 årene, risikerer Nybø å tape minst 4,5 milliarder kroner på vegne av norske skattebetalere.

Hun kan da tape både de opprinnelige 3 milliarder kronene i statsgarantier og de nå nye 1,5 milliarder kroner i hybridlån.

Med snart 4,5 milliarder kroner i spill kan det også bli enda vanskeligere å si nei en eventuell neste gang.

Hva gjør Nybø eller hennes etterfølger hvis Norwegian ber om mer penger også i 2022 eller senere?

Ulempen er høyere konverteringskurs

Det viktigste for staten er dog å unngå store milliardtap nå. Og med 1,5 milliarder kroner fra staten får Norwegian pengene de trenger for å fly videre.

Derfor kan nok Nybø leve med at betingelsene for å bytte hybridlånet inn i aksjer nå er endret i hennes disfavør. Det er baksiden av medaljen ved at hun nå får tilbudet om å beholde alt av det gamle lånet.

Lånet var tidligere satt sammen på en måte som gjorde at det helt garantert ville lønne seg for staten å bytte lånet i aksjer, og selge, ved første mulighet i 2023.

Nå er ikke det så åpenbart lenger.

Les også

Investorer kastet seg over nytt flyselskap: Flyr hentet 600 mill. på få timer

Børskursen må opp 50 prosent

Dermed er oppsiden nå mindre for Nybø. Men for staten er det nok mye viktigere å unngå tap enn mulige gevinster.

Norwegian skal hente inn mellom 2,63 og 3 milliarder kroner i ny egenkapital.

Aksjekursen i den emisjonen er planlagt å ligge litt under 7 kroner pr. aksje.

Tross dette så handles Norwegian fortsatt til over 50 kroner pr. aksje på Oslo Børs.

Medregnet hybridlånet kommer det inn totalt 4,5 milliarder kroner i frisk kapital.

Alle pengene skal etter planen hentes inn i slutten av april.

Publisert: