Analytiker: Vil ta årevis før Equinor tjener på fornybarsatsingen

Equinor satser tungt på fornybar energi, og konsernsjefen er overbevist om at virksomheten etter hvert også vil tjene penger. – Det vil nok ta en del år, sier analytiker.

Dette er Equinors britiske havvindpark Dudgeon.
Publisert: Publisert:
icon
Denne artikkelen er over ett år gammel

I juni varslet Equinor en storsatsing på fornybar energi, med bruttoinvesteringer på rundt 200 milliarder kroner frem til 2026 (se faktaboks).

Inntil videre taper imidlertid Equinor penger på driften av fornybarvirksomheten.

Equinor-sjef Anders Opedal forventer negative tall i årene fremover, unntatt i kvartaler hvor selskapet selger seg ned i prosjekter.

– Vi er i vekstfase innen fornybar, og i årene fremover forventer vi ikke positive kvartalsresultater med mindre vi gjør transaksjoner, som er en del av vår forretningsmodell, sa Opedal da han denne uken presenterte selskapets tall for andre kvartal.

Equinor driver en rekke havvindparker i Storbritannia, hvor det også bygger verdens største prosjekt Dogger Bank. Equinor har også fått kontrakter på flere nye prosjekter, inkludert flere større prosjekter utenfor New York og Baltyk-prosjektet i Polen (se tabell nederst).

Selskapet deltar også i konkurransen om å sikre seg arealer i Scotwind-auksjonen i Skottland og i kampen om arealer i de norske områdene Sørlige Nordsjø II og Utsira Nord.

Equinor-sjef Anders Opedal.
Equinor mangedoblet fjorårets resultat

Stor variasjon i tallene

Equinors to første kvartalsrapporter med egne tall for fornybarvirksomheten har vist stor variasjon:

  • I første kvartal leverte fornybarvirksomheten et justert resultat på 1,34 milliarder dollar, etter at Equinor solgte deler av havvindprosjekter til BP og Eni.
  • I andre kvartal leverte virksomheten et justert resultat på minus 31 millioner dollar.

Årsaken til at driften av fornybarvirksomheten går i minus er at den fortsatt er under oppbygging, påpeker Opedal. Det koster penger å sikre seg arealer og utvikle prosjekter.

– Fokuset vårt nå er å bygge opp en større portefølje. Nå har vi et visst antall prosjekter som er i drift, og vi må nok ha en betydelig større portefølje før den genererer positiv kontantstrøm fra driften, sier Opedal til E24.

Oljeopptur for Equinor: – Vi er forberedt på volatilitet

Konsernsjefen påpeker at Equinor satser på å gå tidlig inn i nye områder, utvikle prosjekter og deretter gjøre strategiske nedsalg når selskapet ser at det kan skape verdier.

– Det gjør at vi forventer å levere, totalt sett, positive resultater fra fornybarenheten vår, sier Opedal.

– Vi har valgt å rapportere fornybarenheten kvartal for kvartal, og da vil det naturligvis bli en del svingninger, og i de kvartalene hvor vi ikke har gjort nedsalg vil utgiftene til investeringer overgå inntektene fra dagens produksjon, legger han til.

– Så denne virksomheten blir som et selskap under oppbygging, som ikke er lønnsomt før oppbyggingen er ferdig?

– Fornybarenheten vår er som et vekstselskap, sier Equinor-sjefen.

Selv om fornybarvirksomheten leverte et negativt resultat i andre kvartal, har Equinor tjent gode penger på nedsalgene sine. Blant annet solgte Equinor halvparten av prosjektene Empire Wind og Beacon Wind til BP til et beløp som verdsatte lisensene til 12 ganger det Equinor opprinnelig ga for dem.

Så langt har Equinor solgt fornybar-eiendeler for 2,3 milliarder dollar og bokført gevinster på 1,7 milliarder dollar.

Equinor-sjefen: – Gassmarkedet er ekstremt sterkt

– Vil nok ta en del år

Analytiker Teodor Sveen-Nilsen i Sparebank1 Markets tror Equinor vil tjene penger på havvinden, men at det vil ta tid.

– Det vil nok ta en del år. Equinor skal ha en kapasitet 12-16 gigawatt innen 2030, så vi får håpe at det begynner å svinge litt frem mot 2030, sier Sveen-Nilsen til E24.

Det er først i midten av dette tiåret at produksjonen fra Equinors prosjekter er ventet å skyte i været.

– Selskapet får først en solid vekst i strømproduksjonen når Dogger Bank kommer i produksjon i 2024. Når også Empire Wind i USA er i gang i 2025 så vil produksjonen komme opp i 2,5 TWh i kvartalet, nesten en tidobling av produksjonen i årets andre kvartal. Da begynner det å monne, sier Sveen-Nilsen.

Oljeanalytiker Teodor Sveen-Nilsen i Sparebank1 Markets.
Beste Equinor-kvartal på norsk sokkel siden 2014

Verdier for 60-80 milliarder

Inntektene fra fornybarvirksomheten utgjør så langt en forsvinnende liten andel av Equinors totale inntekter. Virksomheten representerer likevel store verdier.

Hadde Equinor skilt ut fornybarvirksomheten og børsnotert den, kunne den fått en børsverdi på 60 til 80 milliarder kroner og blitt et av de største selskapene på Oslo Børs, anslår analytikeren.

– En børsnotering av fornybarenheten kan gi mening, men jeg tror ikke det kommer til å skje. Fornybarvirksomheten er foreløpig i en helt annen fase av livssyklusen enn det for eksempel Statoil Fuel & Retail var da det ble splittet ut og børsnotert i 2010, sier Sveen-Nilsen.

– Det å ta ut fornybarenheten vil også gi Equinor en svakere score etter EUs rammeverk for grønne investeringer, taksonomien. Equinor er også i stor grad et ledelsesstyrt selskap, og det er morsommere for ledelsen å lede et stort selskap enn et mindre selskap, så det taler mot en splittelse, sier han.

Fordelen med fornybar energi er at mange prosjekter har garanterte priser, og at inntektene er mer stabile enn olje- og gassinntektene, påpeker Sveen-Nilsen. Det kreves også mindre investeringer å opprettholde produksjonen over tid enn i et oljefelt, hvor det blant annet må bores nye brønner.

Ulempen er at fornybar energi har svært mye lavere avkastning per investerte krone enn olje og gass. Så jeg tror vi skal forvente langt frem i tid at Equinor vil tjene langt færre kroner på det de har investert enn i dag. Avkastningen på sysselsatt kapital skal ned over tid, sier han.

Equinors havvindprosjekter
Publisert: