Vekst i Voss

Fjoråret gikk godt for Voss Sparebank, men banksjefen frykter tøffere konkurranse.