— Jeg må ta forbehold om at vi ikke formelt har behandlet søknaden. Når det er sagt, kan jeg ikke se hva som skulle komme i veien for at denne søknaden godkjennes, sier assisterende fylkesmann, Rune Fjeld.

Først stoppet

Da Lagunen AS i fjor fikk dispensasjon for å bygge et parkeringshus for 600 plasser, var Fylkesmannen i Hordaland raskt ute med å klage på vedtaket.

— Vi mente tiltaket var for omfattende til å kunne behandles som dispensasjon, og fikk medhold fra Fylkesmannen i Sogn og Fjordane, sier assisterende fylkesmann Rune Fjeld.

For Lagunen var dette et stort problem. Kjøpesenteret trengte nye parkeringsplasser til erstatning for dem som ble okkupert av Bybanen. Parkeringsbygget skulle stå ferdig i juni.

Etter at Fylkesmannen satte foten ned, lå det an til store forsinkelser for parkeringshuset. Men nå har det snudd.

— Lagunen har inngått en avtale med Hordaland fylkeskommunen om at 150 parkeringsplasser på dagtid skal reserveres bybanepassasjerer som kommer til Lagunen i privatbil. Om kvelden kan de brukes av handlende, sier Fjeld.

Håper det går veien

Fylkesmannen legger også vekt på at den store reguleringsplanen, som skal gjøre Lagunen til et bysentrum, er klar for å legges ut på høring.

— Vi kan sette dette parkeringshuset inn i en større sammenheng der parkeringsplassene er viktige for å få gjennomført en omdanning av Lagunen.

Knut Eliassen vil ikke innkassere seieren før alle formaliteter er på plass.

— Jeg er glad for den tilbakemeldingen som har kommet både fra Fylkesmannen og kommunen. Går dette den veien jeg håper, blir jeg fornøyd.

Eliassen mener løsningen som nå tegnes er et resultat av godt arbeid både fra kommunen, fylkeskommunen og Fylkesmannen. Særlig er han fornøyd med avtalen som er inngått med fylkeskommunen om innfartsparkering.

— Det gir en god parkeringsdekning for kollektivreisende fra sommeren 2013 når Bybanen kommer til Lagunen. Dette er en fordel både for kollektivbrukerne og Lagunen, sier han.

Åpner om et halvt år

Eliassen har tro på at arbeidet med parkeringshuset kan komme i gang med det første. Det vil ta et halvt år før bygget står ferdig.

— Hvor mye har dere tapt på forsinkelsen?

— Det blir ren spekulasjon og ikke noe jeg vil vektlegge nå.

Byråd Filip Rygg sier kommunen har behandlet søknaden fra Lagunen og sendt denne videre til Fylkesmannen.

— Dette er et viktig skritt for å få til utvikling av et sentrum og ikke et senter på Lagunen. Avtalen mellom Lagunen og fylkeskommunen er også en opptur for Bybanen.

I forrige uke varslet Fylkesmannen at han trekker innsigelsene mot en rekke store reguleringsplaner. Nå går parkeringskonflikten på Lagunen mot en løsning. Byråd Rygg mener det viser dialogens makt.

— Vi har hatt en dialog gående med Fylkesmannen hele tiden. Både Lagunen og de andre sakene begynte vi på i desember. Jeg skal ikke overdrive kommunens rolle verken i denne saken eller de andre sakene som nå er løst. Her er mange aktører som har gjort sitt.

— I disse sakene står store økonomiske og miljømessige interesser på spill. Hvordan påvirker det aktørene?

— Jeg tror det har bidratt til at alle har hatt den samme innstillingen: Vi må få dette til, sier Rygg.

Hva mener du om parkeringsstriden? Si din mening under!

file62euu425ozcrnncxbka.jpg