Natt til tirsdag ble det klart at Hellas får nye krisemilliarder slik at landet slipper å gå konkurs. Eurolandene har godkjent utbetaling av et

130 milliarder euro. Men det er ikke uten betingelser.

38 spesifikke punkter

Ifølge dokumenter Financial Times har fått tilgang til, så ber de europeiske kreditorene om 38 spesifikke endringer i gresk finanspolitikk. De ønsker å fjernstyre den greske statsøkonomien de neste to årene.

Hellas har gått med på reformene for å få tilgang til de 130 milliardene de trenger for å unngå økonomisk kollaps.

Reformene går blant annet ut på å endre juridiske prosedyrer, å sentralisere helseforsikringene og å registrere landområder. Noen av endringene er virkelig på detaljnivå som at de må kjøpe et nytt datasystem for skatteinnkreverne og endre hvordan medisiner skrives ut på resept.

Men de fleste reformene går ut på å kutte statsutgifter, bank reguleringer og økonomiske reformer.

Korte tidsfrister

I nnen neste onsdag har de forpliktet seg til å redusere den offentlige bruken på apotekvarer med 9,7 milliarder norske kroner, de må gjennomføre 75 regnskapsrevisjoner, og i tillegg kontrollere skatten til de rikeste. Skjønnhetssalonger, turistguider og slankesenter må konkurranseutsettes.

Mange av de andre reformene må gjennomføres i løpet av det første halvåret.

De korte tidsfristene gjør at flere stiller seg undrende til om det i det hele tatt er mulig for Hellas å gjennomføre dem i tide.