Nå kommer «foreldrelånet»

Stadig flere foreldre låner penger for å hjelpe barna inn på boligmarkedet