- Ikkje råd å spå om dette

Det er umogleg å vite om direktivet vil tvinge fram endring av arbeidsmiljølova, seier jusprofessor Stein Evju ved UiO.