Statoil opererer nå med en veiledende pris på 14,98 kroner literen for 95 oktan blyfri. Høy oljepris er årsaken. Prisen på 121,50 dollar fatet for nordsjøolje, er den høyeste på ni og en halv måned. Det skriver aftenbladet.no.

— Bensinprisen vil nok ligge på det nivået siden oljeprisen holder seg såpass høy, sier Thina Saltvedt, oljeanalytiker i Nordea Markets, til Aftenbladet.no.

— Men mye av grunnen til den høye bensinprisen i Norge, er at man betaler mye skatter og avgifter. 15 kroner literen er uansett ikke noe problem for oss nordmenn, sier hun.

En indirekte konsekvens av den høye bensinprisen er at varer blir dyrere. Transportkostnadene øker, og produsentene vil etter hvert forskyve kostnadene over på forbrukerne, ifølge Saltvedt.

Bekymret for oljemangel

Bekymringen for Irans atomprogram er den viktigste årsaken til den høye oljeprisen.

— Spenningen rundt Irans atomprogram er høy og ser ikke ut til å avta. Dette bidrar til å løfte oljeprisen. Men det at oljeproduserende land som Syria og Sør-Sudan ikke leverer lenger, bidrar også til en bekymring for lite olje i markedet. Iran-konflikten gjør altså markedet nervøst fordi konflikten kan føre til mindre olje i markedet. Saltvedt påpeker videre at oljelagernivåene er unormalt lave på grunn av krigen i Libya.

Ikke ekstremt høy

— Oljeprisen har egentlig svingt mye det siste året, mellom 105 og 120 dollar fatet, så prisen er ikke ekstremt høy. Prisene er økende, men det går sakte, så vi får tid til å venne oss til nye prisnivået. Slik blir det ikke samme belastning og utfordring for konsumentene.

— Men prisen begynner å bli høy for europeerne fordi euroen er svak mot dollaren. Den er ikke høy nok til å knekke økonomien, men den høye prisen bremser veksten – og det er ikke noe Europa trenger nå.

Saudi Arabia kan langt på vei erstatte oljen som faller bort ved en boikott av Iran, men Saltvedt minner om at Saudi Arabias mulighet til å skru opp kranene ikke er uendelig.

— Saudi Arabia kan erstatte det Iran produserer, men de må dessuten erstatte det Syria og Sør-Sudan produserer. Saudi Arabias mulighet til å skru opp kranene er ikke uendelig. Dette gjør at sikkerhetsbufferen blir mindre, og markedet blir nervøst.

Frykt utgjør 10 dollar fatet

Og et nervøst marked er mer ømfintlig for nyheter om konflikter og andre ting som kan påvirke oljeproduksjonen. Saltvedt mener bekymring og frykt utgjør ti dollar av oljeprisen.

— Denne helga sa Iran at de stopper eksporten av olje til Frankrike og Storbritannia. Dette har ingen konsekvenser for Frankrike og Storbritannia, for disse landene importerer jo nesten ingenting fra Iran. Men signalene denne boikotten gir, gjør at frykten øker i markedet.Nordea spår at oljeprisen vil holde seg på 118 dollar fatet i gjennomsnitt i 2012. I desember trodde Nordea at prisen i 2012 ville ligge på 109 dollar fatet.

Norge tjener 50 milliarder

— Hva tjener Norge på den høye oljeprisen?

— Hvis oljeprisen holders seg på nivået vi har lagt til grunn, vil Norges ekstra inntekter i forhold til det som er lagt til grunn i nasjonalbudsjettet, øke med 50 milliarder norske kroner. Ikke et helt ubetydelig beløp med andre ord, sier Saltvedt.