• SKUFFET: Talsmann Anders Grindaker i SIOPS. FOTO: HÅVARD BJELLAND

Forvirring om veteran-erstatning

Psykisk skadde veteranar skal få inntil 5,1 mill. kroner i erstatning. Men krava til dokumentasjon forvirrar.