Les også:

Takstmann Vidar Aarnes sjekker badet til Stian Aldrin før reklamasjonsfristen utløper. Det første han undersøker er sluket.

— Jeg ser etter om membranen er festet riktig til sluket med en klemring, sier Aarnes, før han går videre til å sjekke fallet på gulvet og fugene mellom flisene på veggen. Dette er sjekkpunkter hvor symptomene viser seg hvis det er noe galt. Bortsett fra et fall som er 9 millimeter for lite, finner han ikke noe galt med badet denne gangen.

— Å måle fukt oppå flisene forteller ingen ting om badets tilstand, sier Aarnes, som er glad for at det skal komme en enda bedre tilstandsrapport enn den Boligsalgsrapporten han selv var med på å lage.

Obligatorisk

Forbrukerrådet og de fleste andre involverte i boligomsetningen håper nå at Regjeringen skal fremme et forslag som gjør bruk av tilstandsrapport obligatorisk.

I Oslo-området brukes nesten bare verdi— og lånetakst som bare gir overfladisk informasjon om boligens tekniske tilstand. Takstene er ofte fulle av forbehold, uforståelig fagspråk og finurlige antydninger om ting som kan være problematiske.- Det er snart fire og et halvt år siden utvalget ble nedsatt. I løpet av det neste halve året må vi forvente at det kommer konkrete initiativer. Hvis ikke blir dette pinlig for Regjeringen, sier fagdirektør for bolig i Forbrukerrådet, Thomas Bartholdsen.

Men det er ikke bare økt bruk av rapportene som er nødvendig. Tilstandsrapportene må også få bedre kvalitet. Da forsikringsselskapet Protector foretok en gjennomgang av tilstandsrapporter, fant de feil i 78 prosent av dem.

Jobber med forbedring

Nå har et bredt sammensatt utvalg under Norsk Standard jobbet med en forbedring av tilstandsrapportene i flere år. Den nye standarden er trolig like rundt hjørnet.

Tilstandsrapportene skal bli langt enklere å forstå enn dagens utgave.

— Vi har gjennomgått alle rom og sier noe om hva takstmannen skal undersøke og hvordan han skal gjøre det. Det er ikke bare snakk om å bruke øynene. Man skal under huden på boligen på utsatte steder, sier professor Svein Bjørberg i Multiconsult, som deltar i standardiseringsutvalget.

I baderom skal for eksempel sluket undersøkes. Takstmannen skal også undersøke at downlights er montert riktig. Det har vært problemer med at downlights er montert galt, slik at det ikke er nok luft rundt dem. Dette er brannfarlig.

Sjekke fukt

— Med tillatelse fra huseier kan takstmannen også sjekke fukt i baderomsveggen ved å bore et lite hull nederst i veggen fra naborommet, sier Bjørberg.

Tilstandsrapporter opererer med tilstandsgrader fra 0 til 3, hvor null er som nytt, mens tre betyr at det må gjøres tiltak umiddelbart.

— Der takstmannen skriver tilstandsgrad 2 eller 3, skal det angis hvorfor. Dessuten skal det anslås en utbedringskostnad, sier Bjørberg.

— Vi har sett eksempler på at takstmenn skriver tilstandsgrad 1 til 3. Det blir omtrent som å snakke om å ha feber fra 38 til 42, sier han.

Omtrent 100000 bad bygges om her i landet hvert år. Hvis badet er oppusset, men mangler dokumentasjon, skal takstmannen gi tilstandsgrad 2.

— Alt man kan ta og føle på skal gis tilstandsgrad uavhengig av alder, mens alder spiller inn på ting vi ikke kan se, sier Bjørberg.

— Drenering som er gått tett gir symptomer på veggen. Hvis dreneringen er gammel og det ikke finnes symptomer, bør takstmannen sette tilstandsgrad 2 og bruke alderen som begrunnelse, sier Bjørberg.

Også for leiligheter

En ny standard for tilstandsrapport får også betydning for leiligheter. Det er fordi det også skal gis informasjon om gården/blokken, noe man mangler i dagens versjon, ifølge Bjørberg.

— Vi har også jobbet for å fjerne alle ord som kan bli en strikk i juridiske diskusjoner, sier han.

En takstmann kan skrive at fasaden er av nyere dato eller at noe er som nytt. Da skal han heller skrive at bygningsdelen er fra 0 til 5 år gammel.

— Vi vil også unngå ord som tolkes forskjellig, for eksempel oppussing, rehabilitering og modernisering. Dette har juristene vært opptatt av, sier Bjørberg.

Daglig leder Kai-Haftor Olsen i NITO-Takst bekrefter at arbeidet med en ny standard for tilstandsrapporter er kommet langt.

— Jeg håper den kan bli oppklarende for forbrukerne, forsikringsselskapene og for takstmennene, sier han.

Hensikten er å gi mindre subjektive vurderinger og klarere kjøreregler og skrive på en måte som forbrukerne forstår.