— Regjeringen burde ha fulgt opp finanskriseutvalgets forslag om skatt og avgifter på banker mer kraftfullt, for å gjøre bankene mer solide, sier Tore Lindholt.

Lindholt er tidligere leder for Folketrygdfondet og satt i det regjeringsutnevnte finanskriseutvalget som for et og halvt år siden leverte sine råd om hvordan Norge kan sikres bedre mot finanskriser.

Utvalget foreslo blant annet en skatt på bankenes overskudd og lønnsutbetalinger, og en stabilitetsavgift basert på bankenes gjeld. Dette skulle redusere sannsynligheten for at staten må stille opp med redningspakker.

Men regjeringen har gjort altfor lite, sier Lindholt til Klassekampen. Han mener den manglende handlekraften fra regjeringshold skyldes blant annet at Norges største bank, DNB, har altfor stor politisk innflytelse.

Lederen av finanskriseutvalget, Fafo-sjef Jon M. Hippe, roser regjeringen for enkelte mindre reguleringer, men også han etterlyser de større og mer synlige reformene utvalget foreslo for å redusere sårbarheten til norsk økonomi.

Denne uken har både NHO og LO bedt regjeringen forberede nye statlige redningspakker til finansnæringen, i takt med at gjeldskrisen i Europa blir stadig mer alvorlig.

Samtidig kritiserer de bankene for ikke å ha tatt lærdom av finanskrisen i 2008, da regjeringen måtte stille opp med krisepakker til bankene i to omganger. (©NTB)