— Det er med svært blandede følelser familien Rieber har valgt å selge, men vi mener at Orkla ASA nå vil være den beste eieren av virksomhetene i Rieber & Søn ASA. Det å gi opp eierskapet til en bedrift som har vært eid av familien i 173 år er ikke lett, påpeker Fritz Rieber i børsmeldingen som ble sendt ut i morges.

Lange tradisjoner

Fritz Rieber er nestformann i styret.

— Vi som hovedeier av Rieber & Søn mener at det Orkla vi i dag ser konturene av, vil være en god mor for våre virksomheter, et Orkla med fokus på merkevarer, sier Rieber.

På pressekonferansen i dag tidlig trakk han frem at Orkla som selskap har lange industrielle tradisjoner.

Se pressekonferansen her!

— Det at de kan viderføre og utvikle våre produkter med utgangspunkt i norske holdninger og verdier har vært viktig for vår beslutning, sa Rieber.

- Fair pris

Han understreker at Orkla overtar virksomheter som er fulle av kraft, og som ønsker videre vekst og utvikling.

— Riber og Søn har en ledergruppe og ansatte som har all grunn til å lykkes i det nye selskapet, fastholder Rieber.

Han mener det er gitt en fair pris på aksjene.

— Vi har hatt mange interessenter, men vi har valgt en norsk industriell løsning.

- Veldrevet selskap

Med dette tar Orkla et stort skritt i retning av å bli et rendyrket merkevareselskap, heter det i en pressemelding fra Orkla.

— Rieber & Søn er et veldrevet og tradisjonsrikt konsern med dyktige medarbeidere og sterke markedsposisjoner, sier konsernsjef Åge Korsvold i Orkla.

Orkla har kjøpt familien Riebers aksjer, som omfatter 90,11 prosent av aksjene i Rieber & Søn. Prisen er på 66,58 kroner per aksje. Transaksjonen verdsetter hele selskapet, på gjeldfri basis, til 6,1 milliarder kroner.

- Avventende

Tidligere direktør for Rieber & Søn Norge, Ingrid Tjøstvold, trakk seg 6. august. Bakgrunnen for fratredelsen var uenighet om organisering av konsernet.

Konsernsjef i Rieber & Søn, Frank Mohn, avviser at Tjøstvold trakk seg som følge av dette oppkjøpet. Forhandlingene skal ikke ha vært kjent for ledelsen i selskapet før for noen dager siden.

På spørsmål om hvordan de ansatte reagerer, svarte han på pressekonferansen i dag:

— Stemningen på huset i dag morges kjenner jeg ikke helt når jeg sitter her, men jeg tror at man er litt avventende. Mange ser muligheter, mens andre trenger mer tid på å fordøye dette.

Orkla får full kontroll

Konsernsjef i Orkla, Åge Korsvold, sier at Orkla nå får full kontroll over selskapet.

— Vi betaler en god pris, men gode selskaper skal man betale godt for. Denne transaksjonen er verdiskapende for Orkla, sa han på pressekonferansen.

Han trakk frem at de to selskapene er overraskende komplementære.

— Det er to selskaper som er basert på den lokale smak, men både på teknologi og produktområder er vi veldig komplementære. Til sammen får vi et bredt, sterkt selskap, sa han.

Korsvold sier at de mange sterke miljøene Rieber & Søn har, skal videreføres.

— Dette er en transaksjon hvor jeg er glad for å si at synergiene på inntektssiden er viktigere enn på kostnadssidene. Vi skal videreføre alt det som er godt i Rieber og vi skal videreføre det som er bra i Orkla i det nye selskapet.

Betydelig leverandør

Rieber & Søn er notert på Oslo Børs. Selskapet er en betydelig leverandør til dagligvarehandelen i Norden, deler av Sentral-Europa og Russland. Kjente merker er blant annet Toro, Vitana, K-Salat, Delecta, Frödinge, Chaka og Bähncke.

I 2011 var den samlede omsetningen på om lag 4,3 milliarder kroner. Driftsresultatet før avskrivninger og nedskrivninger var 642 millioner kroner i 2010 og 464 millioner kroner i 2011. Totalt har selskapet 2.900 ansatte, hvorav 1.700 utenfor Norge.

Aps gruppeleder i Bergen, Harald Schjelderup, håper arbeidsplassene i Bergen er sikret.

— Det er vemodig for Bergen at et av våre mest kjente og tradisjonsrike selskaper blir solgt fra Rieber-familien og ut av byen. For Bergens del får vi satse på at mye av både produksjonen og produktutviklingen fortsatt vil skje her og at arbeidsplassene blir trygget, sier han.

— Bergen har både en stolt tradisjon og høy kompetanse innen næringsmiddelproduksjon enten vi snakker om suppe, kaffe, smøreost eller sjømat. Det må vi ha som et klart mål å ha i fremtiden også, fortsetter Schjelderup.

Må godkjennes

Orkla har inngått avtalen med selskapene AS Atlantis Vest, Zee Ploeg AS og Flu AS. Selgerselskapene eies og kontrolleres av representanter for Rieber-familien.

Gjennomføringen av avtalen er betinget av at EU-kommisjonen og russiske konkurransemyndigheter godkjenner transaksjonen. Det forventes at transaksjonen vil kunne gjennomføres i løpet av 1. kvartal 2013.

Etter gjennomføring av avtalen med Rieber-familien vil Orkla fremsette et pliktig tilbud til de resterende aksjonærene i selskapet basert på samme kjøpesum per aksje som blir betalt til Rieber-familien og deretter søke selskapet avnotert fra Oslo Børs.

SELGES: Riebers kjente merkevarer blir nå en del av Orkla-konsernet
VEGAR VALDE