Lånene gis etter at regjeringen i Madrid har varslet hard økonomisk innstramming.

Låneavtalene som ble inngått tirsdag, lyder på noe høyere beløp en markedene hadde ventet. Etterspørselen etter statsobligasjonene som gis som sikkerhet, var mer enn to og en halv gang så stor som beregnet, viste data fra den spanske sentralbanken.

Rentesatsene på de nye lånene er betydelig lavere enn ved en tilsvarende lånerunde i juni. For obligasjoner med en løpetid på 12 måneder ble renten satt til vel 3,9 prosent, ned fra litt over 5 prosent i juni, mens tallene for 18 måneders løpetid sank fra 5,1 til 4,24 prosent.

Statsminister Mariano Rajoy og hans regjering la i forrige uke fram budsjettkutt og skatteøkninger som skal øke statens inntekter med 65 milliarder euro eller vel 486 milliarder kroner.

Innstrammingen har utløst store protestdemonstrasjoner i Madrid.Spania er inne i sin andre resesjon på fire år, med fall i verdien av de produserte varene og tjenestene i mer enn to kvartaler på rad. Arbeidsløsheten ligger på 24 prosent, og brutto innlandsproduktet BIP ventes å skrumpe inn med 1,5 prosent i år og 0.6 prosent neste år.