Islands nasjonalforsamling, Alltinget, har vedtatt å stille tidligere statsminister Geir Haarde for riksrett, Landsdomur.

Det er Haardes styring av landets økonomi i forkant av finanskrisen som er årsaken til at det nå skal innledes riksrettssak.

Vedtaket ble fattet med 33 mot 30 stemmer, ifølge den islandske avisen Morgunbladid.

Landsdomur er en spesialdomstol som ble opprettet i 1905 for å behandle saker mot regjeringsmedlemmer, mistenkt for lovbrudd.

Det er første gang i Islands historie at en tidligere statsminister blir stilt for riksrett.

Haarde: Overbevist om frifinnelse

Haarde selv tar avgjørelsen svært tungt.

— Dette er meget tungt for meg å ta, men jeg forbereder nå mitt forsvar. Jeg mener at dette er en politisk motivert og grunnløs konklusjon, uttalte Haarde etter avstemningen.

— Jeg er helt overbevist om at jeg blir frifunnet, la han til.

Splittet kommisjon

En granskingskommisjon i Alltinget ble oppnevnt for å vurdere Haardes rolle i finanskrisen, og kommisjonen konkluderte tidligere i September med at tidligere utenriksminister Ingibjörg Solrun Gisladottir, tidligere finansminister Arni Mathiesen og tidligere næringsminister Björgvin Sigudsson gjorde seg også skyldige i grov forsømmelse og bør stilles for retten.

Granskingskommisjonen er imidlertid splittet. Bare fem av de ni medlemmene stiller seg bak rapporten.

Nå har imidlertid Alltinget vedtatt at Haarde skal stilles for riksrett, men har foreløpig ikke tatt stilling til hvorvidt de øvrige ministrene skal for riksretten.

Sigurdardóttir skeptisk til riksrett

Islands statsminister, sosialdemokratiske Jóhanna Sigurdardóttir, sa før avstemningen at hun var motstander av å stille forgjengeren Haarde for riksrett.

Resultatet ventes ikke få noen konsekvenser for den sittende regjering. Dersom alle hadde blitt frifunnet, kunne det imidlertid ha ført til mer politisk uro, mener observatører.

59 år gamle Haarde gikk av i januar 2009 rett etter at de største bankene på Island ble lagt i grus som følge av finanskrisen.

Staten måtte gå inn og overta alle de store bankene etter de enorme tapene og krakket i 2008.

Geir Haarde kunngjorde i januar 2009 sin avgang som statsminister, etter en uke med daglige demonstrasjoner. Like før ble det kjent at han hadde fått konstatert kreft.